job / Afdelinger i SAS

Afdelinger i SAS

SAS Institute Danmark indgår i en nordisk region sammen med Sverige, Norge og Finland. Læs her mere om hvordan vi er organiseret internt.

Sales Division
Filosofien bag SAS Institutes arbejde er at sætte kunden i centrum. I salgsdivisionen er vi organiseret efter kundernes brancher, og vi kender derfor til de konkrete problemstillinger, der gør sig gældende.  Det er en naturlig del af vores job at følge branchen tæt, og vi har typisk selv både brancherelevant erfaring og uddannelse. Vi indgår i dialog med kunden og hjælper med at identificere de områder, hvor softwareløsninger fra SAS kan bidrage med reel forretningsmæssig værdi.

Vi samarbejder tæt med Marketing om planlægningen af salgsfremmende aktiviteter, og i presales-fasen inddrager vi kompetencer fra Professional Services  og de nordiske Centers of Excellence i workshops, møder og udformning af business cases. Vi følger op på vores eksisterende kunder og sikrer os, at de oplever størst muligt afkast af deres investering.

Professional Services 
Professional Services' medarbejdere er eksperter, der kombinerer vores yderst stærke it-kompetencer med en solid indsigt i kundernes specifikke forretningsområder. Vi bistår hele processen fra salg og afdækning af kundernes behov over implementering af de relevante software løsninger til den efterfølgende opgradering af brugernes kunnen og viden om den nye software. Divisionen rummer forretningskonsulenter, der fungerer som trusted advisors overfor kunden. De bidrager med ekspertviden til udformning af forretningsorienterede business cases og workshops i pre-sales fasen og bidrager med at synliggøre værdien af løsningen for kunden.

Nordiske Centers of Excellence
For at kunne give vores store, nordiske kunder den bedst mulige service, er en del af vores forretningskonsulenter og it-specialister organiseret i tværnordiske ekspertteams (Regional Sales Overlay Teams). Indenfor fokusområder som risk management, integrated marketing management og information management kan vi derfor møde kunden med den samlede faglige kompetence fra fire nordiske lande. Konsulenterne i Centers of Excellence udnytter deres faglige viden og erfaring til at fungere som trusted advisor for kunden. De sætter sig i kundens sted, forstår kundens problem og kobler det til en teknologisk løsning via workshops, business cases og andre former for faglig orienteret kundedialog.   

Marketing & Communication 
Marketing & Communications løser en lang række opgaver inden for marketing- og kommunikationsområdet i tæt samarbejde med den øvrige organisation. Aktiviteterne er i høj grad salgsfremmende og omfatter eksempelvis en lang række seminarer og konferencer, hvor vi hvert år byder velkommen til over 5.000 mennesker. Vi arbejder også med vores tilstedeværelse i mediebilledet, og vi har fokus på at positionere SAS Institute hos både nuværende og potentielle kunder. Det sker bl.a. gennem vores magasin Refleksion, hvor du kan møde en lang række af SAS Institutes kompetente medarbejdere. Marketing & Communication betjener detsamlede nordiske marked.

HR Department 
HR Department har til opgave at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejderne. Det gør vi under overskriften 'Mennesker i vækst skaber virksomheder i vækst' og konkret ved hjælp af bl.a. coaching, mentoring og efteruddannelse. Desuden sørger HR Department for, at potentielle kommende medarbejdere får målrettet information om, hvordan det er at arbejde i SAS.

Finance Department 
Finance Department er SAS' økonomiafdeling, der driver og foretager registreringer af alle organisationens økonomiske aktiviteter. Eksternt sørger vi bl.a. for, at kreditorerne betales til tiden, og at SAS' konsulentydelser bliver korrekt og rettidigt faktureret. Internt tager vi os af alt fra ledelsesrapportering, omkostningskontrol, lejemål, forsikringer og investeringer til at udbetale medarbejdernes løn.

Administration
SAS-administrationen består bl.a. af et sekretariat, et kundecenter og en servicegruppe. Sekretariatet servicerer direktionen, mens kundecenteret tager sig af bl.a. tilbudsgivning, kontrakterne og overholdelse af rammerne for prisfastsættelsen. Servicegruppen sørger for det praktiske - fra opsætning af kontorer til opdækning i forbindelse med større konferencer og seminarer.

European Localization Centre
European Localization Centre sørger for, at SAS-softwaren fungerer på de forskellige sprog, så man kan få SAS-løsninger skræddersyet til både kundens behov og nationalitet. Vi arbejder under Research & Development afdelingens paraply og har således et nært samarbejde med udviklingsafdelingerne i bl.a. Kina, Indien og ikke mindst udviklingscenteret i vores hovedkontor i Cary.