Løsninger & produkter / Staten

Staten

Brug SAS® til at lette kontrolopgaven, skabe transparens i ressourceanvendelsen og effektivisere borgerdialogen.

Statslige institutioner er under et voldsomt og stigende pres om effektivisering både når det gælder administrative processer, betjening af borgere og i kontrol og tilsynsopgaven.


SAS Institute kan hjælpe dig med effektive løsninger inden for især borperformance management, kommunikation, økonomistyring, selvbetjening og intelligente indsatsstrategier til kontrol og tilsyn.

Læs cases med SAS-kunder fra staten

 

"ABC giver rigelig detaljeringsgrad til at leve op til disse eksterne krav til vores regnskab. Men først og fremmest styrker projektet økonomistyringen hos os selv og ude i institutionerne."

—Ole Hansen

Vicedirektør

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs kundehistorien 

Sådan hjælper SAS dig

 

Strategisk ressourcestyring
For at kunne træde ind i rollen som strategisk sparringspartner for topledelsen, skal den statslige økonomifunktion have detaljeret viden om ressourceanvendelsen. Det er muligt med metoden activity-based management

National sikkerhed i den offentlige sektor
SAS' førende løsninger til offentlig sikkerhed hjælper vores kunder med at forbedre efterforskningsprocesserne, styrke sikkerheden i samfundet og forebygge og forhindre kriminel aktivitet, terrorisme og andre trusler.

Effektiv borgerdialog
SAS Institute hjælper den offentlige sektor med at optimere deres kommunikative indsatsstrategi og kontinuerligt måle effekten af den. Vores Customer Intelligence-løsninger kan bl.a. hjælpe med faktuel og dynamisk segmentering samt personaliseret og individuelt timet borgerdialog på tværs af kanaler.


Intelligent kontrol og tilsyn
Når staten løser en kontrol- og tilsynsopgave, kan opgaven forekomme umulig at løse inden for de givne ressourcerammer. Alle ministerområder har brug for en fremadrettet, differentieret og effektiv indsatsstrategi. SAS kan byde ind med intelligente metoder, der sparer tid.

 Økonomistyring 
Kortlæg data og processer, så økonomien bliver transparent og finansielle processer kan automatiseres og speedes op. SAS tillbyder en komplet og dækkende løsning til økonomistyring. 


Målstyring og videndeling
Fokusér organisationen omkring udvalgte mål, del og distribuer fakta og central viden. Med SAS-løsninger får de forskellige gruper af brugere det interface, der bedst opfylder deres behov.

SAS på SKI
SAS er med på SKI-aftalen. Aftalen betyder, at den offentlige sektor får rabat og kan henvende sig direkte til SAS uden først at skulle i EU-udbud.

Tag kontakt

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne sætte et møde op? Ring til os på 70 28 28 70 eller kontakt os elektronisk.