Løsninger & produkter / Health care

Health care

Analysebaserede it-løsninger fra SAS Institute hjælper sundhedssektoren med at redde liv og blive mere effektiv

Hospitaler i hele Norden arbejder hårdt for at forbedre kvaliteten af deres behandlinger og amtidig sænke udgifterne. I dette arbejde kommer der mere og mere fokus på, at de store mængder sundhedsdata kan udnyttes til forbedringer.

Og hvordan kan disciplinen analytics så bidrage til dette? Det første trin på rejsen er information management, det grundlæggende arbejde, som sikrer, at data er struktureret rigtigt og findes i en brugbar kvalitet. Analytics-baserede løsninger kan derefter afsøge alle relevante kilder og - med brug af statistiske og matematiske metoder - afdække skjult indsigt.

Denne indsigt giver hospitalspersonalet et værdifuldt faktuelt grundlag at handle og træffe beslutninger ud fra.
Udnyt analytics til:

  • Mere effektiv drift
  • Bedre kvalitet og patientsikkerhed

 

 

 


 

Fem løsninger, der løser specifikke problemstillinger på det kliniske område 

 
Ca. 40% af alle health care-organisationer i Norden anvender allerede SAS® til især administrativ styring, budgettering og performance management. Når det kommer til analyse på det kliniske område, og kombinationen af kliniske og administrative analyseresultater, er der et stort uudnyttet potentiale.  

Vores health care-løsninger er designet til løse aktuelle og presserende udfordringer på hospitaler i Norden, og vi har organiseret os med et team af eksperter på tværs af landene for at kunne levere den absolut bedste service.

Klik dig ind på de enkelte løsninger for at læse mere om funktionalitet, pilotprojekter og cases. Informationen er på engelsk.Præcise diagnostiske koder i den elektroniske patientjournal (EPJ)
Løsningen SAS Automated Diagnostic Coding sikrer korrekt klinisk tidstro registrering i patientjournaler. Du sparer tid på manuelle gennemgange og kan samtidig løfte informationskvaliteten og i sidste led patientsikkerheden. Læs blandt andet om erfaringerne fra Sygehus Lillebælt.
SAS® Automated Diagnostic Coding

 

Overblik over utilsigtede hændelser
Patientsikkerheden bliver bedre, hvis flere utilsigtede hændelser kan opdages og undgås. Brug denne SAS-løsning til automatisk at identificere alle markører, som indikerer, at en utilsigtet hændelse har fundet sted.
SAS® Trigger Analytics

 

Databeskyttelse i forbindelse med patientjournaler
Med denne analyseløsning bliver det lettere for hospitalets dataansvarlige at arbejde i overensstemmelse med lovgivningen. Al potentiel, uautoriseret adgang til den elektroniske patientjournal bliver automatisk identificeret.
SAS® Log Analytics

 

Fokuseret sundhedsforebyggelse
Kommuner og andre organisationer med ansvar for sundhedsforebyggelse kan bruge analytics til at målrette deres indsats, så den bliver fokuseret på de mest relevante segmenter.
SAS® Health and Condition Management

 

   

Færre genindlæggelser
Ca. hver ottende patient bliver i dag genindlagt på hospitalet i løbet af de første 30 dage, han eller hun er udskrevet. Ved hjælp af et analyseværktøj, som giver indsigt i den enkelte patients risiko for genindlæggelse, kan hospitalet arbejde målrettet på at nedbringe antallet.
SAS® Readmission Analytics  


 
Mere relevant SAS®-Software til healh care
 

 

Information management
Datagrundlaget er første trin i et analytics-projekt. I denne fase af projektet sikrer du dig, at dine analyseløsninger bygger på korrekte og konsistente data – nu og i fremtiden. Vi tilbyder markedets førende software fra vores datterselskab DataFlux®.
SAS® Data Management
SAS® Data Quality  

Brugervenlig datavisualisering  
SAS Visual Analytics er det nyeste skud på stammen inden for SAS-software, som især understøtter lederes og specialisters beslutningstagning. Med denne løsning kan du hurtigt og brugervenligt analysere og udforske store datamængder på iPad, uden at skulle inddrage statistikere eller it.
SAS® Visual Analytics 

Performance management og økonomistyring
Mange regioner og hospitaler bruger allerede SAS til effektiv økonomistyring og performance management på det administrative område. 
Næste trin bliver at kombinere administrative og kliniske data og analyseresultater for at opnå forbedringer, der gavner både økonomi og kvalitet.   
SAS® Performance Management
SAS® Healthcare Cost Analysis 


  

Tag kontakt

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne sætte et møde op? Ring til os på 70 28 28 70 eller kontakt os elektronisk.