Løsninger & produkter / Produktionsvirksomheder

Produktionsvirksomheder

Brug business intelligence til varsling på kritiske nøgletal, prognoser for den fremtidige udvikling, eller til at forstå tværgående årsags- og virkningssammenhænge

Mange danske produktionsvirksomheder kender til én eller flere af disse udfordringer:

  • Rapporteringsmulighederne møder sine begrænsninger, da de er baseret på dataudtræk og manuelle processer
  • Der er behov for at kunne tilgå data fra mange kilder
  • Der er behov for at sikre valide data
SAS® kan løse disse udfordringer - som et supplement til det transaktionssystem, der i dag er livsnerven i den daglige drift i de fleste virksomheder. Vi henter, renser og kvalitetssikrer data fra alle it-systemer og leverer den viden, der kan understøtte intelligent ledelse hos jer.

Download gratis whitepaper om demand planning

Sådan hjælper SAS® dig

Optimér med statistisk forecasting!
Præcise, statistiske forecast fra SAS kan markant forbedre processer som produktionsplanlægning, materialedisponering og lagerstyring.

Brug SAS® og SAP sammen
Med den stærke kombination af SAS og SAP sikrer store virksomheder som Grundfos, Topdanmark m.fl. sig overblik, hurtig reaktionsevne og bedre afkast af deres it-investeringer. Interfacet til SAP er standardsoftware fra SAS.

Kundefokus og kundeservice
Brug dine kundeservicedata til optimering. SAS tilbyder en suite af løsninger, som er målrettet virksomhedens service chain. Læs mere om løsninger til produktionsvirksomheder på sas.com:

Lønsomhed
Udnyt kunde- og økonomidata til at skabe bedre indblik i den reelle værdi, de enkelte kunder og aktiviteter skaber for din virksomhed.

Sustainability
Med udgangspunkt i Activity-Based Management (ABM) og vedtagne sustainability-standarder kan SAS hjælpe virksomheder med at måle og rapportere energiforbruget og igangsætte besparelser.

Kvalitetsstyring
SAS leverer en holistisk helhedsløsning til kvalitetsstyring, som dækker hele produktcyklussen i produktionsvirksomheder.

Tag kontakt

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne sætte et møde op? Ring til os på 70 28 28 70 eller kontakt os elektronisk.