Løsninger & produkter / Life Sciences og Medico

Løsninger til Life Sciences og Medico

I Life Sciences er viden det vigtigste aktiv. Fokus er på hurtigere, bedre og mere effektiv innovation, både hvad angår produktudvikling, produktion og kunderelationer.

SAS har én integreret Life Science-løsningsportefølje, som understøtter dine forretningsprocesser. Løsningerne arbejder nemt sammen med allerede eksisterende platforme, som Oracle, SAP og Microsoft. Du skal ikke begynde forfra for at opnå besparelser med SAS.

Life Sciences samarbejder med SAS, fordi de får integrerede, analytiske og optimerede brancheløsninger, der giver bedre beslutningsgrundlag.

White papers for Life Sciences

"SAS-værktøjet imødekommer størstedelen af vores krav. Vi har en god og løbende dialog med SAS om mulige udviklinger og løsninger på yderligere behov. "

—Tom C. Mortensen

Data Manager, Market Research & Competitive Intelligence

Lundbeck

Læs kundehistorien 

 Sådan hjælper sas dig

R&D performance
Traditionel performance udstikkes fra ledelsen og efterleves af organisationen. Men da Research & Development er grundstammen i Life Sciences, er det altafgørende, at vidensmedarbejderne er dybt involverede i definitionen af R&D performance. Det er medarbejdernes viden og engagement, der skaber innovativ R&D.

Det kræver strategisk, taktisk og operativ ledelse at vurdere, hvilke projekter der skal søsættes, hvilke terapiområder der skal fokuseres på og hvordan R&D-processen skal struktureres. Her kan SAS hjælpe, både med den afklarende dialog og med de værktøjer, SAS tilbyder.

R&D udviklingsprocessen
Optimering af R&D-udviklingsprocessen indebærer et kritisk blik på:

  • Konsolidering af viden
  • Compliance (CFR 21 part 11)
  • Analyseopgaver
  • Samarbejde med partnere

SAS samarbejder med førende Life Science virksomheder (store som små) på netop dette område.

SAS® Drug Development (engelsk)

Kundeindsigt fremmer salget
Tiden sammen med kunderne bliver kortere og kravene til information er stigende. Derfor er kundeindsigt og optimeret anvendelse af ressourcerne vigtigere end nogensinde. SAS har lavet en målrettet løsning til branchen.
SAS® for Life Sciences Sales and Marketing (engelsk)

LEAN og omkostningsoptimering
Life Sciences har fået de første gode erfaringer med optimeringen af processer, blandt andet ved brug af LEAN. Fokusområderne har primært været produktion/logistik og R&D, med salg og marketing på vej flere steder. Her kan SAS hjælpe.

Vores erfaring er, at optimeringen af selv helt simple procedurer kan hente meget store besparelser. Det kan være inden for anvendelse af ressourcer, lagerkapacitet, forecast af markeders efterspørgsel, transport mellem lagre osv.

Læs en diskussion af LEAN og lignende metoder. (artiklen findes ikke længere)

Sådan er SAS anderledes

Du får ét samlet overblik, når du bygger din it-platform med SAS. Dataintegration og en bevidst strategi for metadata giver dig overblik på tværs - også i dine eksisterende systemer. 

SAS er din strategiske partner. Vi kender allerede dine udfordringer og vi vil dialogen. Vi leverer ikke et system, en proces eller en løsning, men en løbende styrkelse af din forretning ud fra dine behov.

SAS kan som den eneste udbyder af ledelsesinformation tilbyde en samlet Enterprise Intelligence Platform til at løfte disse udfordringer.

Tag kontakt

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne sætte et møde op? Ring til os på 70 28 28 70 eller kontakt os elektronisk.