Løsninger & produkter / Kommuner

Kommuner

Med SAS® får kommunerne et fælles, faktuelt beslutningsgrundlag – og nye muligheder for at optimere og spare penge

Kravene til kvalitet og service øges, mens kommunernes budgetter beskæres eller forbliver på samme niveau. For at kunne sætte ind med effektive strategier, må kommunen have gennemsigtighed i økonomien og adgang til reel viden om produktion og kvalitet.

SAS Institute kan tilbyde it-løsninger og konsulentydelser, der effektivt løser specifikke kommunale udfordringer. Løsningerne er baseret på best practice fra vores samarbejdspartnere blandt landets største kommuner.

 

"Vi har indtil videre især kunnet bruge SAS Indkøbsanalyse til at kvalificere vores udbud bedre i foranalysen, men vi ser også et stort potentiale i at bruge systemet til at følge op på, om vores kontrakter efterfølgende leverer den værdi, de skalg"

—Kim Døsing Sørensen

Indkøbs- og Udbudschef

Odense Kommune

Læs kundehistorien 


 

SAS® Kommune BI


 

Stift bekendskab med en ny business intelligence-løsning, der er skræddersyet den moderne kommunes behov. Løsningen bygger på Visual Analytics, som er SAS Institutes absolut mest innovative teknologi til brugervenlig business intelligence. Med SAS Kommune BI får du ledelsesinformation på tværs, som er tilpasset alle ledelsesniveauer.

 

Læs mere om SAS Kommune BI (website)


 


 

Flere relevante SAS®-løsninger 

Lokalt udviklede koncepter, som løser specifikke kommunale udfordringer:

SAS® Indkøbsanalyse  
Giver komplet overblik over indkøb, store besparelser og nemmere lovliggørelse af udbud. Løsningen hostes hos SAS. Over 50 kommuner i Danamrk og Sverige har allerede sagt ja tak.

SAS® Bedragerianalyse
Automatisk, objektiv identifikation af potentielle, sociale bedragere. 

SAS® til Myndighedsdisponering
Giver mulighed for at styre og forudsige udgifterne på det specialiserede socialområde.

SAS® til Driftsdisponering
Hjælper kommuner med at styre budgetter og udgifter på ældreområdet.

SAS® til Vagtplansoptimering
Ressourcebesparelser via vagt- og besøgsplanlægning med SAS®.

Globale SAS-løsninger, som matcher kommunale udfordringer godt: 

SAS® Financial Management  
Et komplet økonomistyringssystem giver fleksibilitet, effektivitet og gennemsigtighed i budgetprocessen.

SAS® Activity-Based Management
Få overblik over de samlede kommunale omkostninger til eksempelvis sygdomsbehandling.

SAS® Strategic Performance Management
Fokusér organisationen mod udvalgte mål via balanced scorecards og faktuel viden om, hvilke initiativer, der virker.

 

Kontakt os

Kontakt Per Dahl Jensen for at høre mere om disse og flere andre spændende SAS-løsninger til kommuner.

 

Derfor skal du vælge SAS®

Implementeringen af kommuneløsninger foregår hurtigt og smertefrit, da koncepterne allerede er tilpasset den konkrete udfordring.

Du får ét samlet overblik, når du bygger din it-platform med SAS. Dataintegration og en bevidst strategi for metadata giver dig overblik på tværs - også i dine eksisterende systemer.

SAS Institute er din strategiske partner. Vi kender allerede dine udfordringer og vi vil dialogen. Vi leverer ikke et system, en proces eller en løsning, men en løbende styrkelse af din forretning ud fra dine behov.

SAS Institute kan som den eneste udbyder af ledelsesinformation tilbyde et samlet business analytics framework til at løfte disse udfordringer.

Tag kontakt

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne sætte et møde op? Ring til os på 70 28 28 70 eller kontakt os elektronisk.