Løsninger & produkter / Energisektoren

Energisektoren

Er din organisation gearet til et konkurrencepræget marked? Hvordan styrer du dine risici? Udnytter du dine kundedata til intelligent markedsføring og dialog?

Fokus i energisektoren har flyttet sig fra selve produktet til kunden. For at være konkurrencedygtig på det frie marked, er det nødvendigt at omdanne de rå data, der ligger begravet i talrige operationelle og administrative it-systemer, til værdifuld viden.

Vi kan hjælpe med intelligent optimering, der sikrer jer de bedste indtjeningsmuligheder. Det gælder inden for områder som:

  • Porteføljestyring
  • Kundedialog
  • Risikostyring
  • Ressourceplanlægning
  • Kundelønsomhed

"Kapacitet er et område, hvor vi virkelig kan brænde fingrene, hvis vi estimerer forkert. Booker vi for lidt, kan vi ikke overholde vores forsyningspligt, og booker vi for meget, slår det direkte igennem på bundlinjen. Vi kan ikke bare udnytte overkapaciteten til at øge leverancerne, da alle mængder er aftalt på forhånd, så vi skal ramme plet hver gang. Det kan vi i kraft af SAS."

—Torben Frøberg

Manager

DONG Energy

Læs kundehistorien 

Sådan hjælper SAS:

Sæt kunden i centrum
Udnyt al den viden, der ligger gemt i dine systemer, til målrettet og relevant kundedialog.

Forecast dig til besparelser
SAS tilbyder forecasting i verdensklasse, som hjælper dig med at forudsige fremtidige scenarier med stor præcision. Udnyt det til bedre ressourcestyring og planlægning.

Risikostyring i energisektoren
Få et holistisk billede af virksomhedens risici. Afdæk nye profitmuligheder og minimér tab.

Bedre udnyttelse af aktiver
Brug prædiktiv analyse til at minimere vedligehold og til at optimere oppe-tider, performance og tilgængelighed af vigtige aktiver og anlæg.

Sæt ind over for dårlige betalere
Identificér de dårlige betalere blandt dine kunder tidligt, og sæt ind med proaktive tiltag.

Tag kontakt

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne sætte et møde op? Ring til os på 70 28 28 70 eller kontakt os elektronisk.