Detailní informace o školení

Outline in English Design and Analysis of Probability Surveys Exercise Handout
Kód SUVPRB
Název Návrh a analýza výběrových zjišťování
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 3
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, STAT1

Tento kurz (úroveň III) je určen odborníkům, kteří navrhují a implementují obchodní průzkumy nebo průzkumy domácností. Zároveň je vhodný pro statistiky, biostatistiky, epidemiology a vědce z oblasti sociálních věd, kteří analyzují data z průzkumů.

Před přihlášením do tohoto kurzu byste měli:

 • umět spouštět programy SAS a vytvářet datové soubory SAS; tyto znalosti lze získat v kurzu Programování v SAS: Základy (PRG1)
 • absolvovat kurz statistiky pokrývající lineární a logistickou regresi; tyto znalosti lze získat v kurzu Základy statistiky s použitím SAS (STAT1 / ST192)

Přínos pro účastníka

Tento kurz je zaměřený na navrhování průzkumů firem a domácností a na analýzu dat sebraných v rámci komplexních průzkumů. Po jeho absolvování by účastník měl být obeznámen s:

 • procedurami SURVEYSELECT, SURVEYMEANS, SURVEYREG, SURVEYFREQ a SURVEYLOGISTIC
 • navrhováním a analýzou statistických vzorků prvků a shluků pomocí výběrových metod stejné a nestejné pravděpodobnosti
 • správným používáním různých metod výběru jako jsou náhodný výběr, stratifikovaný výběr a pravděpodobnost úměrná velikosti vzorku
 • analýzou deskriptivních bodových a intervalových odhadů
 • exploratorní analýzou dat
 • analýzou lineární regrese
 • analýzou kontingenční tabulky
 • logistickou regresí

Obsah kurzu

Návrh průzkumu

 • jednoduchý náhodný výběr
 • stratifikovaný náhodný výběr
 • pravděpodobnost úměrná velikosti vzorku
 • dvoufázový shlukový výběr

Odhad popisné statistiky

 • expanzní (Horvitz-Thompsonův) odhad
 • regresní odhad
 • poměrový odhad

Analytické využití dat z průzkumu

 • lineární regrese a ANOVA
 • analýza kontingenční tabulky
 • binární logistická regrese

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.