Detailní informace o školení

Outline in English Design and Analysis of Probability Surveys
Kód SUVP92
Název Návrh a analýza výběrových zjišťování
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 4
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, STAT1, STAT2
Online verze Life Web

Tento kurz je určen odborníkům, kteří navrhují a implementují obchodní průzkumy nebo průzkumy domácností. Zároveň je vhodný pro statistiky, biostatistiky, epidemiology a vědce z oblasti sociálních věd, kteří analyzují data z průzkumů.

Přínos pro účastníka

Tento kurz je zaměřený na navrhování průzkumů firem a domácností a na analýzu dat sebraných v rámci komplexních průzkumů. Po jeho absolvování by účastník měl být obeznámen s procedurami POWER, SURVEYSELECT, SURVEYMEANS, SURVEYFREQ, SURVEYREG a SURVEYLOGISTIC a grafickými procedurami GPLOT, SGPLOT a SGPANEL. V kurzu se naučíte:

 • stanovovat velikosti výběru
 • provádět komplexní výběry
 • odahadovat popisné statistiky
 • odhadovat zobecněné lineární modely
 • odhadovat regresní modely
 • implementovat různé metody pro odhad rozptylu (Jack-knife, Balanced Repeated Replication, Taylorovy řady)
 • vyhodnocovat regresní modely

Před přihlášením do tohoto kurzu byste měli:

 • umět spouštět programy SAS a vytvářet datové soubory SAS; tyto znalosti lze získat v kurzu Programování v SAS: Základy (PRG1)
 • rozumět konceptu makro proměnných v SASu
 • absolvovat kurz statistiky pokrývající lineární a logistickou regresi; tyto znalosti lze získat v kurzu Základy statistiky s použitím SAS (STAT1 / ST192) nebo ANOVA a regrese s použitím SAS (STAT2 / ST292)

Obsah kurzu

Návrh průzkumu

 • jednoduchý náhodný výběr
 • stratifikovaný náhodný výběr
 • pravděpodobnost úměrná velikosti vzorku
 • výběr s minimálním nahrazením (Chromy)
 • dvoufázový shlukový výběr

Odhad popisné statistiky

 • expanzní (Horvitz-Thompsonův) odhad
 • regresní odhad
 • poměrový odhad

Analytické využití dat z průzkumu

 • lineární regrese a ANOVA
 • analýza kontingenční tabulky
 • binární logistická regrese
 • "domain analysis"
 • vyhodnocení modelu

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.