Školení / Hodnocení kurzu

Detailní informace o školení

Děkujeme za sdělení Vašeho názoru na absolvovaný kurz.

Kód kurzu

Dosavadní zkušenosti 3 roky a více 1 až 3 roky 6 měsíců až 1 rok méně než 6 měsíců 20 a více let
Všeobecné zkušenosti s kompjůtry
Všeobecné programování a dotazování
Zkušenosti se SAS® Software

Hodnocení kurzu výborné dobré dostačující šťávička
Organizace kurzu
Program kurzu
Tištěné materiály
Vhodnost cvičení vzhledem k programu a cíli
Občerstvení

Celkové hodnocení kurzu pecka velmi dobré dobré průměrné nikdy více
Celkové hodnocení kurzu

Počet cvičení příliš malý trochu malý přiměřený trochu velký Príliš velký
Počet cvičení

Délka kurzu příliš malá trochu malá přiměřená trochu velká príliš velká
Délka trvání kurzu

Lektor výborné dobré +/- slabé
Kvalita výkladu
Znalost předmětu
Příležitost k otázkám a diskuzím
Přiměřenost odpovědí

Celkové hodnocení
Co by měl lektor zlepšit?
Co jste v kurzu postrádal(a)
Silné stránky kurzu
Slabé stránky kurzu
Ostatní podněty a připomínky

V případě zájmu prosím uveďte Vaše jméno.


Děkujeme za vyplnění dotazníku!