Detailní informace o školení

Outline in English Survival Analysis Using the Proportional Hazards Model
Kód SURV93
Název Analýza přežití s využitím modelu proporcionálních rizik
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 3
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 13.870,- Kč
 • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, PRG2, ST193 nebo ST293

Kurz je určen především zájemcům z oblasti biostatistiky, epidemiologie a obecně přírodních a sociálních věd, kteří pracují s daty jako doba přežití, doba do události a podobně. Kurz je zaměřen na Coxův model proporcionálních rizik - nezabývá se parametrickými modely a není zaměřen ani na prediktivní modelování.

Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé měli mít zkušenosti s:

 • vytvářením a úpravou datových souborů v SASu (např. kurs PRG2)
 • používáním základních statistických nástrojů jako ANOVA, regrese nebo logistická regrese - např. kurz ST192 (Základy statistiky s použitím SAS 9.2) nebo ST192 (ANOVA a regrese s použitím SAS 9.2)

Přínos pro účastníka:

Účastníci jsou seznámeni se základními metodami používanými v analýze přežívání:

 • vizuální analýza s využitím ODS Statistical Graphics
 • funkce přežití a Coxův model proporcionálních rizik
 • posuzovaní vhodnosti modelu
 • odhad Coxova modelu pro data s opakovanými událostmi a shluková data

Obsah kurzu:

Analýza přežití:

 • koncept metody analýzy přežití
 • vizuální analýza dat pomocí křivek z analýzy přežití

Coxův model proporcionálních rizik:

 • úvod do Coxova modelu proporcionálních rizik
 • vyhodnocení modelu
 • použití Coxova modelu pro neproporcionální rizika
 • tvorba modelu a výběr podmnožin

Pokročilé metody:

 • odhad Coxova modelu pro data s časovými závislostmi (time-dependent covariates)
 • odhad Coxova modelu pro shluková data

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.