Detailní informace o školení

Outline in English Customizing Your Data Analysis with SAS IML Studio
Kód STSTU
Název Uživatelská analýza data s použitím SAS IML Studio
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 4
Délka standardně 1 den, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 7.300,- Kč
 • 2.950,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, ST192, IMLIN, znalost C++ nebo Java výhodou
Online verze Life Web

SAS IML Studio je nový produkt verze SAS 9.2 pro pokročilé statistické analýzy. Je určen špičkovým analytikům, kteří již ovládají moduly SAS/STAT a SAS/IML a kteří potřebují interaktivní nástroj poskytující rozsáhlejší variabilitu k tomu, aby mohli programovat nové metody a vyhodnocovat jejich výsledky pomocí grafických výstupů. Aplikace IML Studio, která je součástí modulu SAS/IML, nabízí grafické rozhraní pro celou řadu statistických analýz a zároveň programovací jazyk integrující programování v SAS s programováním v IML (matic) a s interaktivní analýzou dat. V tomto školení se naučíte pomocí SAS IML Studio vytvářet inovativní řešení pro analýzu dat s využitím procedur SAS/STAT, jazyka IML a IMLPlus a interaktivního uživatelského rozhraní. Pro přihlášení nejsou nutné rozsáhlé znalosti programování v IML, nicméně základní zkušenosti v této oblasti jsou výhodou. Školení je zaměřeno zejména na jazyk IMLPlus, což je nadstavba jazyka IML, která integruje data, analýzu a grafické výstupy. Účastníci se na praktických ukázkách a cvičeních naučí ovládat SAS IML Studio. Dále jsou na příkladech demonstrovány pokročilé techniky pro rozšíření funkcionality a variability uživatelských analýz.

Před přihlášením do kurzu byste měli mít zkušenosti se zpracováním komplexních programovacích úloh a být obeznámeni alespoň se dvěma z následujících oblastí:

 • programování procedur SAS/STAT
 • programování v SAS/IML, tj. procedura PROC IML
 • programování v objektově orientovaném jazyce, např. C++ nebo Java

Přínos pro účastníka

Po absolvování tohoto školení byste měli umět:

 • uživatelsky ovládat aplikaci SAS IML Studio
 • psát programy v jazyce IMLPlus
 • pracovat s daty v SAS a IML
 • vytvářet uživatelské grafické výstupy

Obsah kurzu

Úvod do aplikace IML Studio

 • jednotlivé součásti IML Studio
 • koncepce IMLPlus - programovacího jazyka aplikace IML Studio

Práce s daty a programy SAS

 • práce s daty v aplikaci IML Studio
 • datové objekty
 • spouštění programů SAS v jazyce IMLPlus

Generování a úprava grafů

 • vytváření základních grafů
 • metody pro uživatelské úpravy grafů
 • vytváření modulů v IMLPlus a práce s nimi
 • customizace grafů pomocí modulů

Příklady pokročilých analýz pomocí IMLPlus

 • výpočet uživatelských statistik a jejich vynášení do grafů
 • vytváření dotazů pro uživatelský výběr vstupů (parametrizace)
 • vkládání nabídek do grafů za účelem umožnění provádění uživatelských analýz
 • animace série grafů

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.