Školení / ANOVA a regrese s použitím SAS 9.3

Detailní informace o školení

Outline in English Statistics II: ANOVA and Regression
Kód ST293 (dříve ST292)
Název ANOVA a regrese s použitím SAS 9.3
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 3
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, ST193

Kurz určený pro statistiky, kteří provádí regresní analýzu a analýzu rozptylu numerických proměnných pomocí modulu SAS/STAT. Školení poskytne návod, jak analyzovat spojité i diskrétní proměnné, obsahuje lineární regresi i zobecněné lineární modely pro různá rozdělení cílové proměnné (Poissonovo, negativně binomické, gamma), analýzu rozptylu, lineární regresi s dummy proměnnými, analýzu kovariance a analýzu rozptylu pro smíšené modely. Je rozšířením kurzu ST193 (Základy statistiky s použitím SAS) a dále prohlubuje získané znalosti a dovednosti.

Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli:

 • mít základní znalost manipulace s daty (v rozsahu školení PRG1)
 • umět odhadnout jednoduchý a vícerozměrný lineární regresní model procedurou REG
 • umět interpretovat výsledky jednorozměrné analýzy rozptylu z procedury GLM
 • znát základní statistické koncepty jako náhodné veličiny, rozdělení, testování hypotéz
 • mít absolutorium kurzu ST193 (Základy statistiky s použitím SAS) nebo znalosti statistických metod v odpovídajícím rozsahu

Přínos pro účastníka

V kurzu se naučíte využívat grafické funkce ODS (output delivery system) a nové grafické procedury v SAS 9.3 pro statistickou analýzu a s jejich pomocí:

 • sestavovat polynomiální regresní modely pomocí procedury REG
 • vybrat nejlepší model na základě různých statistik nebo automaticky promocí PROC REG
 • zhodnotit kvalitu modelu a jeho předpoklady pomocí procedur REG, GLM, GENMOD a UNIVARIATE
 • odhadnout zobecněný lineární model pro cílovou proměnnou s Poissonovým, negativně binomickým a gamma rozdělením
 • provádět analýzu rozptylu pomocí procedury GLM
 • používat příkazy CONTRAST a ESTIMATE v proceduře GLM
 • odhadovat regresní modely s dummy proměnnými pomocí PROC REG a provádět analýzu kovariance pomocí PROC GLM
 • odhadovat modely s náhodnými efekty pomocí procedury MIXED
 • vytvářet řadu různých statistických grafů

Obsah kurzu

Regresní analýza

 • konstrukce a testování vícerozměrných a polynomiálních regresních modelů
 • řešení situací, kdy nejsou dodrženy předpoklady modelu

Analýza rozptylu

 • vícefaktorová analýza rozptylu
 • interpretace významných interakcí
 • použití příkazů CONTRAST a ESTIMATE
 • práce s nevyváženými daty

Analýza kovariance a regrese při zahrnutí dummy proměnných

 • použití a interpretace dummy proměnných v proceduře REG
 • sestavování a interpretace kovariančních modelů pomocí procedury GLM
 • srovnání regrese při použití dummy proměnných s analýzou kovariance

Zobecněné lineární modely

 • použití procedury GENMOD k odhadu modelu s Poissonovým, negativně binomickým a gamma rozdělením cílové proměnné

Lineární smíšené modely

 • úvod do analýzy lineárních smíšených modelů

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.