Detailní informace o školení

Outline in English Statistics I: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression
Kód ST193 (dříve ST192)
Název Základy statistiky s použitím SAS 9.3
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 2
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1
Navazující kurzy ST231
Online verze Life Web

Tento kurz je určen pro uživatele provádějící statistickou analýzu dat pomocí modulu SAS/STAT. Zaměříme se na t-testy, analýzu rozptylu, lineární regresi a projdeme si základy logistické regrese. Znalosti získané v tomto kurzu jsou základem pro řadu dalších školení zaměřených na statistické analýzy. Pokročilé metody jsou probírány v navazujícím kurzu ANOVA a regrese s použitím SAS 9.3 (ST293) a zájemci o detailní poznámí metody logistické regrese mohou pokračovat kurzy Analýza kategoriálních dat s použitím logistické regrese (CDAL92) či Prediktivní modelování pomocí logistické regrese (PMLR93). U účastníků se předpokládá uživatelská znalost SAS System (v rozsahu školení PRG1) a základní orientace ve statistických metodách analýzy.

Přínos pro účastníka

Kurz pokrývá celé spektrum statistických metod analýzy dat. Důraz je kladen na statistickou inferenci, analýzu rozptylu, t-testy, lineární a logistickou regresi. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

 • vytvářet popisné statistiky a zkoumat a sumarizovat data pomocí grafů
 • provádět analýzu rozptylu (ANOVA) a používat různé porovnávací techniky
 • odhadovat lineární regresní modely a vyhodnocovat jejich předpoklady
 • využívat techniky pro výběr regresního modelu při selekci vhodných prediktorů u vícenásobné regrese
 • používat diagnostické statistiky pro vyhodnocování předpokladů a identifikovat odlehlé hodnoty u vícenásobné regrese
 • používat statistiku chí-kvadrát pro detekci souvislostí mezi kategoriálními proměnnými
 • odhadovat vícenásobné modely logistické regrese

Obsah kurzu

Základní statistické metody

 • deskriptivní statistika
 • statistická inference
 • testování hypotéz
 • základy použití SAS software

Úvod do statistiky

 • pravděpodobnostní rozdělení dat
 • výpočet a interpretace výběrových statistik pomocí procedur UNIVARIATE a MEANS
 • grafická analýza pravděpodobnostního rozdělení dat v procedurách UNIVARIATE a SGPLOT
 • konstrukce intervalů spolehlivosti
 • jednoduché testy statistických hypotéz

T-testy a analýza rozptylu

 • testování rozdílů mezi dvěma skupinami pomocí procedury TTEST
 • jednorozměrná analýza rozptylu (ANOVA) pomocí procedury GLM
 • vícenásobné porovnávací testy v proceduře GLM
 • dvourozměrná analýza rozptylu (ANOVA) s interakcemi i bez nich

Lineární regrese

 • výpočet korelací pomocí procedury CORR
 • odhad jednoduchého lineárního regresního modelu pomocí procedury REG
 • koncepce vícenásobné regrese
 • techniky automatického výběru modelu v proceduře REG za účelem výběru vhodného modelu z několika kandidátů
 • interpretace modelů

Regresní diagnostika

 • zkoumání reziduí
 • zkoumání odlehlých a vlivných pozorování
 • kolinearita

Analýza kategoriálních dat

 • vytváření frekvenčních a kontingenčních tabulek pomocí procedury FREQ
 • testování lineárních i obecných asociací pomocí procedury FREQ
 • exaktní testy
 • úvod do logistické regrese
 • odhad modelu logistické regrese s jednou i více vstupními proměnnými pomocí procedury LOGISTIC

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.