Detailní informace o školení

Outline in English Statistics I: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression
Kód ST193 (dříve ST192)
Název Základy statistiky s použitím SAS 9.3
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 2
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
  • 19.710,- Kč
  • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
  • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
  • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
  • přednášky - čeština
  • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
  • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
  • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1
Navazující kurzy ST293
Online verze Life Web

Tento kurz je určen pro uživatele provádějící statistickou analýzu dat pomocí modulu SAS/STAT. Zaměříme se na t-testy, analýzu rozptylu, lineární regresi a projdeme si základy logistické regrese. Znalosti získané v tomto kurzu jsou základem pro řadu dalších školení zaměřených na statistické analýzy. Pokročilé metody jsou probírány v navazujícím kurzu ANOVA a regrese s použitím SAS 9.3 (ST293) a zájemci o detailní poznámí metody logistické regrese mohou pokračovat kurzy Analýza kategoriálních dat s použitím logistické regrese (CDAL92) či Prediktivní modelování pomocí logistické regrese (PMLR93). U účastníků se předpokládá uživatelská znalost SAS System (v rozsahu školení PRG1) a základní orientace ve statistických metodách analýzy.

Přínos pro účastníka

Kurz pokrývá celé spektrum statistických metod analýzy dat. Důraz je kladen na statistickou inferenci, analýzu rozptylu, t-testy, lineární a logistickou regresi. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

Obsah kurzu

Základní statistické metody

Úvod do statistiky

T-testy a analýza rozptylu

Lineární regrese

Regresní diagnostika

Analýza kategoriálních dat

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.