Detailní informace o školení

Kód SDQ
Název SAS Business Academy: Datová kvalita Business Academy
Určení Business Academy
Úroveň 2
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 25.000,- Kč
 • 25.000,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - čeština
V ceně zahrnuto
 • školící materiály

V tomto kurzu získají účastníci přehled o tom, co vše se skrývá pod pojmy "Datová kvalita", "Řízení datové kvality" a jak souvisí s "Data Governance". Kurz je určen pracovníkům, kteří se ve firmě potýkají s kvalitou dat, jak na straně businessu, tak i informačních technologií při práci přímo s daty nebo s výstupy, které jsou z dat vytvořené. Jedná se o zrychlený kurz poskytující v krátkém čase značné množství informací o prostředí pro zajištění kvality dat. Pro zájemce o poznání technologické platformy - nástroje DataFlux - a metodiky procesů řízení kvality dat jsou k dispozici specializovaná školení.

Účast není podmíněná znalostí technologií nebo procesů řízení kvality dat.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu získáte přehled o řízení kvality dat a o vlastnostech prostředí ve firmě, které tuto kvalitu dat řídit umožní. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

 • správně se orientovat v oblastech řízení datové kvality a řízení dat
 • identifikovat data vhodná pro měření, stanovit metriky pro hodnocení datové kvality
 • reportovat stav kvality dat
 • identifikovat přínosy systémového řešení kvality dat
 • uvědomit si nezbytnost nastavit odpovědnost za data a jejich kvalitu v rámci firemních procesů
 • vyčíslit finančních dopady nekvalitních dat a návratnosti investic do nápravných kroků (ROI)
 • orientovat se v možnostech využití nástrojů a jejich začlenění do IT architektury
 • orientovat se v aktivitách (procesech) zajišťujících řízení kvality dat

Obsah kurzu

Úvod do problematiky Datové kvality

 • co je kvalita
 • datová kvalita - pojmy a principy, jejich „zlidštění“
 • co je řízení kvality dat

Datová kvalita a její uvedení do života

 • kde začít v datech „dělat pořádek“
 • jak vybrat správná data pro zlepšování kvality
 • jak ocenit ztráty způsobené nekvalitu dat

Řízení datové kvality a co s tím souvisí

 • co učinit pro trvalé zajištění kvality dat
 • jak měřit kvalitu dat a využít změřené výsledky
 • jaké procesy zavádět a proč
 • jaké změny zavádět a proč (architektura, procesy, …)

Řízení datové kvality a Řízení dat

 • Data Governance pojmy a principy
 • význam Data Governance pro řízení kvality dat
 • celopodnikový program komplexní péče o data
 • procesy, role a odpovědnosti a jejich kontrola

Řízení datové kvality a nástroje v architektuře ICT

 • kde a jak použít technologii
 • Master Data Management – řešení pro správy klíčových podnikových dat
 • on-line verifikace dat – prevence chyb při vzniku
 • monitoring datových toků – okamžitá indikace a hlášení nekvality v datech
 • periodické měření dat DB
 • podpora Data Flux

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.