Detailní informace o školení

Outline in English SAS Report Writing 1: Using Procedures and ODS
Kód RPT1
Název Tvorba reportů v SAS: programování a Output Delivery System
Určení Programování reportů
Úroveň 3
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 13.870,- Kč
 • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1
Navazující kurzy GRAP9, ODSAR9, ODSADV9
Online verze Life Web

Kurz je určen pro uživatele vytvářející různorodé, detailní i sumární, opakovaně požadované reporty. Kurz nahrazuje předchozí školení s označením ODSIR9.

Před přihlášením do kurzu byste měli mít základní znalosti programování v rozsahu školení PRG1 - Programování v SAS: Základy.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se účastníci naučí, jak vytvářet reporty za použití programového prostředí SAS. Kurz pokrývá procedury REPORT a TABULATE a vytváření reportů v různých výstupních formátech (HTML, RTF, PDF) s použitím ODS. Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

 • používat proceduru REPORT pro vytváření detailních tabulkových reportů a detailních reportů s mezisoučty a celkovými součty
 • přidávat pomocí procedury REPORT dopočítané sloupce
 • vytvářet sumární reporty pomocí příkazů GROUP, ACROSS a CLASS v procedurách REPORT a TABULATE
 • vkládat do reportů požadované sumarizační řádky
 • posílat výstup do externích formátů - RTF, PDF a HTML
 • měnit vzhled reportů pomocí nastavení ODS a stylů

Obsah kurzu

Úvod do Output Delivery System

 • nasměrování reportu do externí ODS destinace

Vytváření sumárních reportů procedurou TABULATE

 • základní příkazy procedury TABULATE
 • ladění vzhledu tabulky
 • přidání procentních podílů

Pokročilá témata v proceduře TABULATE

 • práce s chybějícími hodnotami v PROC TABULATE
 • nastavení ODS stylů v PROC TABULATE
 • dělení reportu na stránky a BY skupiny
 • řízení struktury řádky a výběr dat
 • použití multilabel formátů pro vícenásobnou klasifikaci v PROC TABULATE
 • výstup z PROC TABULATE v SAS okně (listing destination)

Vytváření detailních reportů pomocí procedury REPORT

 • základní příkazy v proceduře REPORT
 • přidání sumarizačních řádků
 • přidání počítaného sloupce
 • výstup z PROC REPORT v SAS okně (listing destination)

Vytváření sumárních reportů a kontingenčních tabulek proceduru REPORT

 • definování a použití klasifikačních proměnných (GROUP)
 • customizace meziřádků
 • definování a použití klasifikačních proměnných v hlavičkách sloupců (ACROSS)

Pokročilá témata v proceduře REPORT

 • vlastní názvy sloupců při použití volby ACROSS
 • práce s chybějícími hodnotami v PROC REPORT
 • nastavení ODS stylů v PROC REPORT
 • použití příkazu CALL DEFINE

Vylepšení vzhledu reportu pomocí ODS

 • přidání voleb do příkazu pro ODS destinace
 • použití dalších funkcí v ODS
 • využití kaskádních stylů v ODS

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.