Detailní informace o školení

Outline in English SAS Programming Fast Track
Kód PRGFST
Název Programování SAS v kostce
Určení Programování SAS
Úroveň 2
Délka standardně 5 dnů, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
  • 29.930,- Kč
  • 12.095,- Kč pro akademická pracoviště
  • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
  • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
  • přednášky - čeština
  • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
  • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
  • školící materiály
Navazující kurzy PRG3, většina ostatních kurzů

Tento kurs je určen programátorům, kteří potřebují ovládnout základy programování v SAS v krátkém čase. Naučíte se zde vytvářet tabulky v SAS, sestavovat reporty a transformovat data. Dále se seznámíte s makro jazykem SAS umožňujícím psát kódy efektivně a dynamicky, takže jsou méně časově náročné na vývoj a je snazší je spravovat a udržovat. Kurz dále obsahuje techniky zpracování SQL v SAS - sestavování dotazů a vnořených dotazů a ukládání jejich výsledků. Kurz je kompilací základních kurzů PRG1 (Programování v SAS: Základy), PRG2 (Programování v SAS: Manipulace s daty), MAC1 (Makro jazyk SAS) a SQL1 (Zpracování SQL v SAS), nicméně nepokrývá všechna témata obsažená v těchto jednotlivých školeních.

Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli mít předchozí základní zkušenost s programováním.

Přínos pro účastníka

Po absolvování by účastník měl mít představu o způsobu práce v modulu Base SAS. Navíc by měl být schopen:

Obsah kurzu

Úvod do programování

Práce s tabulkami

Čtení dat z tabulek SAS, z MS Excel a z textových souborů

Datová kvalita

Souhrnné reporty

Úprava vzhledu reportů

DATA Step

Řízení vstupu a výstupu z DATA Stepu

Agregace dat v DATA Stepu

Transformace dat

Iterativní zpracování dat

Slučování souborů

Makro proměnné a makro programy

Základní SQL dotazy ukládání výsledků

Vnořené dotazy a joiny

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.