Detailní informace o školení

Outline in English SAS Programming III: Advanced Techniques and Efficiencies
Kód PRG3 (dříve PROG3)
Název Programování v SAS: Pokročilé techniky a ladění výkonu
Určení Programování SAS
Úroveň 4
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, PRG2
Online verze Life Web a e-Learning

Kurz je určený zejména programátorům SAS, kteří připravují data pro analýzy. Kurz srovnává různé techniky práce s daty a využití systémových prostředků, a pomáhá tak programátorům zvolit nejefektivnější způsob zpracování konkrétní datové úlohy. Kurz není vhodný pro uživatele, kteří se systémem SAS teprve začínají. Před přihlášením byste měli mít minimálně devítiměsíční praxi s programováním v SAS a absolvovat kurz PRG2 (Programování v SAS: Manipulace s daty), tedy:

 • znát strukturu uložení souborů a umět provádět základní úlohy operačního systému
 • znát nejpoužívanější datové formáty a způsoby přístupu k souborům
 • rozumět logice programování
 • mít podrobnou znalost data stepu, fáze kompilace a fáze exekuce
 • umět používat různé způsoby importu externích souborů
 • používat knihovny SAS
 • pracovat s datumovými hodnotami
 • načítat, slučovat, spojovat a prokládat tabulky
 • používat volby DROP=, KEEP= a RENAME=
 • vytvářet více výstupních tabulek najednou
 • umět iterativně zpracovávat data pomocí DO smyček a polí
 • používat funkce pro manipulaci a transformaci dat
 • využívat PROC FORMAT k definici vlastních formátů

Přínos pro účastníka

Cílem kurzu je seznámit uživatele s rozšířenými možnostmi manipulace a transformace dat. Absolvent tohoto školení by měl být schopen optimalizovat SAS programy, pracovat efektivně s velkými objemy dat a umět porovnávat a vyhodnocovat různé programovací techniky používané pro:

 • optimální využití paměťové, diskové a CPU kapacity počítače
 • vytváření a používání indexů
 • vertikální a horizontální slučování dat
 • vyhledávání a spojování pomocí hash a hiter tabulek, polí a permanentních uživatelsky definovaných formátů
 • kompresi SAS tabulek
 • vzorkování SAS tabulek
 • vytvářet pohledy (views) pomocí data stepu
 • bezpečně redukovat délku numerických proměnných
 • vytvářet si vlastní funkce a informáty

Obsah kurzu

Úvod

 • organizace kurzu, tvorba výukových dat
 • jak měřit efektivitu - benchmarking

Řízení spotřeby operační paměti a I/O zdrojů

 • zpracování SAS data stepu
 • řízení I/O zdrojů
 • řízení velikosti tabulek
 • redukce délky numerických proměnných
 • komprese SAS tabulek
 • tvorba SAS views na data

Přístup k řádkům

 • vytváření indexů
 • použití indexů
 • výběr unikátních pozorování
 • vytváření vzorků

Vyhledávacích tabulky pro spojování dat: Pole

 • vyhledávací techniky
 • použití jednodimenzionálních polí pro vyhledávání
 • použití multidimenzionálních polí pro vyhledávání
 • načtení multidimenzionálního pole z tabulky SAS

Vyhledávací tabulky pro spojování dat: Hash

 • použití hashovacích metod
 • načtení hashovací tabulky z tabulky SAS
 • použití hashovací tabulky pro řetězené vyhledávání
 • použití hiter objektů v data stepu

Uživatelské funkce a formáty

 • definice vlastních fukncí
 • definice vlastních formátů

Vyhledávací tabulky pro spojování dat: Horizontální slučování souborů

 • propojování tabulek pomocí data stepu a SQL join
 • využití indexů při spojování
 • spojování dat na různém stupni agregace
 • podmíněné spojování dat

Best practices pro vyšší efektivitu

 • psaní flexibilních programů: vertikální slučování textových vstupních dat

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.