Detailní informace o školení

Outline in English SAS Programming II: Data Manipulation Techniques
Kód PRG2 (dříve PROG2)
Název Programování v SAS: Manipulace s daty
Určení Programování SAS
Úroveň 3
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 13.870,- Kč
 • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1
Navazující kurzy PRG3, MAC1
Online verze Life Web a e-Learning

Kurz navazuje na kurz PRG1 (Programování v SAS: Základy) a je vhodný pro zkušenější uživatele. Primárně je zaměřen na datastep, který představuje velice silný nástroj pro složitější manipulace s daty. Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli mít zkušenost s:

 • vytvářením a prací se soubory na příslušném operačním systému
 • základními datovými strukturami, formáty a programy SAS
 • identifikací a opravou syntaktických a datových chyb
 • načítáním externích souborů
 • filtrováním sloupců a řádků v tabulkách SAS
 • vytvářením odvozených proměnných
 • použitím podmíněných (IF-THEN) příkazů
 • datumovými hodnotami
 • přistupováním k datovým knihovnám SAS
 • tříděním SAS tabulek
 • načítáním jedné či více tabulek pomocí příkazu SET
 • slučováním souborů pomocí příkazu MERGE
 • vytvářením detailních i sumárních reportů ze SAS tabulek
 • vytvářením záhlaví (titulků) a zápatí (patiček) reportů

Přínos pro účastníka

Účastníci jsou seznámeni s pokročilými metodami manipulace a transformace dat. Absolvent tohoto školení by se měl být schopen vypořádat s netriviálními problémy při manipulaci s daty, s řízením vstupních a výstupních tabulek, slučováním souborů, agregacemi či iterativním zpracováním pomocí cyklů a polí.

Obsah kurzu

Úvod

 • shrnutí základů SAS
 • shrnutí základů data stepu
 • zobrazení dat
 • práce s datovými soubory SAS

Řízení vstupu a výstupu z data stepu

 • výstup více pozorování najednou
 • zápis do více tabulek najednou
 • výběr proměnných a pozorování
 • export do externích souborů

Agregace dat

 • vytváření agregovaných proměnných
 • agregace v rámci bloku dat

Čtení a zápis různých typů dat

 • import textových souborů s oddělovači
 • řízení načítání záznamů
 • načítání hierarchických textových souborů

Transformace dat

 • textové proměnné
 • numerické proměnné
 • datumové proměnné
 • vzájemné konverze datových typů

Iterativní zpracování dat

 • zpracování pomocí DO smyčky
 • zpracování pomocí polí

Slučování souborů

 • slučování dvou a více souborů
 • slučování pomocí jazyka SQL

Další témata

 • další zdroje informací

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.