Detailní informace o školení

Outline in English SAS Programming I: Essentials
Kód PRG1 (dříve PROG8, PROG1)
Název Programování v SAS: Základy
Určení Programování SAS
Úroveň 2
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 13.870,- Kč
 • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Navazující kurzy PRG2, PRG3, většina ostatních kurzů
Online verze Life Web a e-Learning

Jedná se o základní školení pro uživatele provádějící analýzy pomocí SAS System. Kurz je určen zejména těm, kteří se chtějí naučit základům programování a jednoduchým manipulacím s daty v prostředí SAS. Je předpokladem pro absolvování většiny ostatních kurzů. Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli:

 • mít přehled o základních datových formátech
 • znát základní systémové příkazy a způsoby přístupu k souborům
 • mít předchozí základní zkušenost s programováním

Přínos pro účastníka

Po absolvování by účastník měl mít představu o způsobu práce v modulu Base SAS. Navíc by měl být schopen:

 • načítat datové soubory různých formátů do SAS tabulek
 • validovat a čistit SAS data
 • filtrovat data a vytvářet odvozené proměnné
 • slučovat více datových souborů
 • vytvářet reporty
 • ukládat výstupy

Obsah kurzu

Úvod

 • organizace kurzu
 • přehled technologie SAS Foundation

Úvod do SAS System

 • práce se SAS programy
 • spuštění programu

Syntaxe SAS

 • základní koncepce
 • diagnostika a oprava syntaktických chyb

Práce s tabulkami

 • popisná a obsahová složka tabulky
 • přístup do datových knihoven
 • přístup do relačních databází

Načítání dat ze SAS tabulek

 • použití SAS tabulek jako vstupních dat
 • filtrování řádků a sloupců
 • přiřazení trvalých atributů

Načítání dat ze souborů MS Excel

 • použití dat ve formátu MS Excel na vstupu
 • další úlohy se soubory MS Excel

Načítání dat z textových souborů s oddělovači

 • standardní vstupní data
 • nestandardně formátované hodnoty

Validace a čištění dat

 • analýza datových chyb při načítání textových souborů
 • validace dat pomocí procedur PRINT a FREQ
 • validace dat pomocí procedur MEANS a UNIVARIATE
 • čištění neplatných datových hodnot

Manipulace s daty

 • vytváření proměnných
 • podmíněné vytváření proměnných
 • výběr pozorování

Slučování souborů

 • připojení dat k existující tabulce
 • spojení více tabulek
 • spojování tabulek přes společnou unikátní proměnnou (1:1)
 • spojování tabulek přes společnou neunikátní proměnnou (1:N)
 • spojování tabulek s navzájem si neodpovídajícími záznamy

Reporting a rozšíření výstupů

 • použití globálních příkazů
 • přiřazení popisu a formátu proměnné
 • vytváření uživatelských formátů
 • filtrování a seskupování řádků
 • nasměrování reportů do externích souborů (HTML, ...)

Vytváření sumárních reportů

 • vytváření frekvenčních a kontingenčních tabulek (PROC FREQ)
 • výpočet popisných statistik (PROC MEANS)
 • vytváření kontingenčních tabulek (PROC TABULATE)

Úvod do grafických výstupů

 • sloupcové a výsečové grafy
 • bodové grafy
 • nastavení vzhledu

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.