Detailní informace o školení

Outline in English Technical Overview of the SAS Intelligence Platform Architecture
Kód PAOVR
Název Úvod do architektury SAS Intelligence Platform pro administrátory
Určení Administrace SAS
Úroveň 3
Délka standardně 1 den, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 7.300,- Kč
 • 2.950,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Online verze Life Web

Tento kurz je určený jako úvodní přehled administrátorům serverů a aplikací v architektuře SAS Intelligence.

Před přihlášením do tohoto školení byste se měli seznámit s dokumentem SAS Intelligence Platform: Overview a vědět, které součásti platformy SAS Intelligence jsou na vašem pracovišti nainstalovány.

Přínos pro účastníka

Kurz je zaměřen na tyto oblasti:

 • serverová, datová, webová a klientská vrstva architektury
 • účel jednotlivých typů serverů
 • identifikace datových typů přístupných pomocí SAS
 • složky webové vrstvy
 • funkcionalita klientských aplikací

Po jeho absolvování byste měli rozumět prostředí SAS 9 nainstalovanému na vašem pracovišti, vědět, k čemu slouží který server a klientská aplikace a rozumět způsobu, jakým jsou servery a aplikace propojeny. Tyto znalosti vám umožní platformu SAS Intelligence efektivně spravovat.

Obsah kurzu

Úvod do architektury SAS Intelligence

 • složky platformy SAS Intelligence
 • význam jednotlivých vrstev platformy SAS Intelligence

Serverová vrstva

 • SAS Metadata Server
 • SAS Workspace Server
 • SAS Stored Process Server
 • SAS Foundation
 • další složky serverové vrstvy

Datová vrstva

 • soubory uložené v SPDS
 • tabulky ve formátu SAS
 • OLAP kostky
 • tabulky externích relačních databází
 • ERP struktury
 • další datové struktury

Webová vrstva

 • webovské aplikace SAS
 • Java software development kit (sada nástrojů pro podporu vývoje Java aplikací)
 • aplikační servery
 • SAS Web Infrastructure Kit
 • správa služeb SAS
 • WebDAV Server

Klientská vrstva

 • Java aplikace
 • .NET aplikace
 • tenké aplikace pro internetové prohlížeče

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.