Detailní informace o školení

Outline in English SAS Essentials for Risk Dimensions
Kód INRD
Název Základy řízení rizik pomocí SAS Risk Dimensions
Určení Risk Management
Úroveň 2
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 13.870,- Kč
 • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před znalost řízení rizik, zkušenosti s programováním výhodou
Navazující kurzy RDIM41

Kurz je určen uživatelům SAS Risk Dimensions, finančním analytikům a pracovníkům, kteří budou implementovat SAS Risk Dimensions nebo s tímto produktem pracovat. Jedná se o základní školení programování v SAS, ve kterém se uživatelé naučí základům programování a jednoduchým manipulacím s daty v prostředí Base SAS a budou tak moci lépe zužitkovat poznatky z následného školení SAS Risk Dimensions: Konfigurace a analýza.

Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli:

 • být obeznámeni s koncepcemi řízení rizik
 • znát základní systémové příkazy a způsoby přístupu k souborům a být obeznámeni s logikou psaní programů

Přínos pro účastníka

Po absolvování tohoto školení byste měli umět:

 • načítat textové soubory do SAS tabulek
 • filtrovat data
 • slučovat více datových souborů
 • vytvářet nové proměnné
 • přistupovat k datům z externích relačních databází
 • používat makroproměnné
 • generovat reporty

Obsah kurzu

Úvod

 • struktura programu v SAS

DATA Step

 • datová a popisná složka SAS data setu (tabulky)
 • konvence pojmenovávání tabulek a proměnných
 • datové knihovny v SAS
 • načtení textových dat s pevně definovanou strukturou do tabulky v SAS
 • načtení textových dat s pevně definovanou strukturou do pohledu v SAS

Generování reportů pomocí procedury REPORT

 • použití příkazu COLUMN pro výběr proměnných
 • použití příkazu DEFINE pro úpravu vzhledu reportu
 • použití příkazů GROUP a ORDER pro sumarizaci a setřídění reportu

Úpravy SAS tabulek

 • vytvoření nové proměnné a použití podmíněné logiky
 • filtrování dat pomocí příkazu IF

Práce s existujícími tabulkami

 • vytváření tabulek SAS z existujících tabulek SAS
 • vertikální spojování tabulek SAS
 • horizontální spojování tabulek SAS
 • použití procedury SQL pro práci s tabulkami SAS

Přístup k datům z externích zdrojů

 • zpřístupnění dat ve formátu Microsoft Excel pomocí příkazu LIBNAME
 • načtení dat pomocí průvodce importem dat

Definování a použití makroproměnných

 • příkaz %LET
 • příkaz %PUT

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.