Detailní informace o školení

Outline in English Using SAS Interaction Management
Kód IMUS
Název SAS Interaction Management Solution
Určení Customer Intelligence
Úroveň 1
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 13.870,- Kč
 • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály

Tento kurz (úroveň I) je určen specialistům na implementaci aplikace SAS Interaction Management a na plánování prodeje a také koncovým uživatelům, jako jsou marketingoví analytici, správci klientských informací, vedoucí marketingových kampaní, architekti modelů, a specialisté na marketingové databáze.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se seznámíte s aplikací SAS Interaction Management a s jejím využitím pro sledování chování zákazníků pomocí modelů vycházejících z konkrétní situace. Po jeho absolvování by účastník měl:

 • umět sestrojit a upravovat behaviorální mapu zákazníků
 • umět vytvářet segmenty
 • umět vytvářet triggery pro oslovení zákazníka přesně v ten správný čas
 • umět pracovat s aplikací SAS Interaction Management
 • rozumět datovému modelu, na němž stojí aplikace SAS Interaction Management
 • sestavovat, konfigurovat a testovat aplikace v SAS Interaction Management

Obsah kurzu

Úvod do aplikace SAS Interaction Management

 • zapracování času do vstupu a výstupu
 • sledování chování zákazníků ve stavovém systému
 • orientace v prostředí aplikačního vývoje

Navržení nové aplikace

 • koncepce aplikace
 • zvážení konfigurace aplikace

Datový model

 • datový model: datové zdroje
 • datový model: aplikační proměnné
 • datový model: aplikační funkce a konstrukce výrazů

Behaviorální mapa

 • sestrojení a editace behaviorální mapy

Segmenty a triggery akcí

 • tvorba segmentů a triggerů akcí

Sestavení aplikace IM

 • koncepce aplikace
 • konfigurace aplikace

Testování aplikace

 • zobrazení výsledků zpracování transakcí
 • řešení chyb v logu

Úvahy spojené s uvedením do provozu

 • SAS Interaction Management Batch Utilities
 • interakce s nástrojem SAS Campaign Management

Zákulisí

 • konfigurační soubory
 • zpracování dat

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.