Detailní informace o školení

Outline in English Introduction to Programming with SAS/IML Software
Kód IMLIN (dříve TIML)
Název Úvod do programování v SAS/IML
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 2
Délka standardně 1 den, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 7.300,- Kč
 • 2.950,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1
Online verze Life Web

Tento kurz je určen programátorům v SAS, statistikům, ekonometrům, pracovníkům operačního výzkumu a obecně všem, kdo zpracovávají data pomocí maticových operací a maticové algebry. V kurzu se naučíte pracovat s maticovým jazykem SAS/IML (Interactive Matrix Language) a sestavovat programy s použitím procedury IML.

Před přihlášením do kurzu byste měli:

 • mít znalosti základů programování v SAS v rozsahu školení PRG1 (Programování v SAS: Základy)
 • rozumět základním konceptům a operacím maticové nebo lineární algebry, jako jsou dimenze matice, sčítání a násobení matice, inverzní matice a vektory

Přínos pro účastníka

Kurz představuje jazyk SAS/IML, a to jak jeho syntaxi, tak i jeho použití pro úlohy popsané maticovou algebrou pracující s daty v relační databázi. Po jeho absolvování by účastník měl mít představu o možnostech modulu SAS/IML a umět:

 • explicitně přiřazovat hodnoty nové matici
 • načítat matice z tabulek SAS a ukládat matice do tabulek SAS
 • vybírat řádky a sloupce pro přečtení z (nebo zapsání do) tabulky
 • používat maticové operátory a funkce v přiřazovacích příkazech
 • programovat maticové příkazy v SAS/IML
 • používat v maticích indexy pro sumarizaci a filtrování matic
 • používat cykly a podmínky k řízení běhu programu
 • vytvářet struktury modulu jazyka SAS/IML

Obsah kurzu

Matice v SAS/IML

 • typy matic
 • vložení hodnoty do matice

Jazyk SAS/IML

 • řídící příkazy
 • akční příkazy
 • příkazy pro volání funkcí
 • přiřazovací příkazy a operátory

Indexy

 • výběr podmnožiny matice
 • řádková a sloupcová redukce

Práce s tabulkami

 • načítání tabulek (SAS datasetů) do IML matic
 • ukládání matic do tabulek (SAS datasetů)

Vývoj programů v SAS/IML

 • vytváření modulů - metod a funkcí
 • cykly
 • podmíněné zpracování

Ukládání SAS/IML výstupů

 • ukládání modulů a matic
 • načítání uložených modulů a matic

Další témata

 • správa paměti a datového úložiště
 • knihovna pro IML moduly (IMLLIB)

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.