Detailní informace o školení

Outline in English SAS/GRAPH 1: Essentials
Kód GRP1 (dříve GRAP9)
Název SAS/GRAPH 1: Základy
Určení Programování reportů
Úroveň 3
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1
Online verze Life Web

Kurz je určen pro zkušené uživatele SAS system, kteří potřebují pomocí programového kódu SAS rutinně vytvářet grafické výstupy, definovat grafy v uložených procedurách (SAS Stored Processes) nebo automatizovaně vytvářet velká množství grafických výstupů.

Přínos pro účastníka

Naučíte se používat procedury modulu SAS/GRAPH k vytváření grafů, diagramů, map, slidů a dalších zobrazení. Pozornost se věnuje automatickému obohacování grafických výstupů o text, popisky, vynášecí čáry a další nestandardní prvky. Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

 • vytvářet rozmanité typy grafů pro zachycení vztahů v datech nejvhodnějším způsobem
 • uživatelsky měnit přednastavené prvky, jako jsou osy či legendy
 • sumarizovat data a prezentovat výsledky
 • doplňovat do grafů anotace nad rámec standardních prvků
 • generovat grafy v různých formátech - statických i dynamických

Obsah kurzu

Úvod

 • přehled možností modulu SAS/GRAPH
 • produkování grafických výstupů
 • nastavení parametrů prostředí

Grafické reporty v modulu SAS/GRAPH

 • dostupné typy grafů
 • uživatelské prostředí modulu SAS/GRAPH
 • struktura programového kódu pro tvorbu grafu
 • směrování výstupů do externích destinací (html, rtf, ...)

Bodové a spojnicové grafy

 • bodové grafy
 • spojnicové grafy
 • grafy s více spojnicemi
 • další typy grafů reprezentující jednotlivé datové body
 • další typy grafů nad seskupenými daty

Sloupcové a výsečové grafy

 • horizontální a vertikální sloupcové grafy
 • různé možnosti zobrazení a seskupení kategorií
 • smíšené grafy se sloupci a spojnicemi
 • plošné grafy

Koláčové, prstencové, hvězdicové a další grafy

 • koláčové grafy
 • prstencové grafy (koblížek Homera Simpsona)
 • hvězdicové grafy
 • paprskové grafy
 • dlaždicové (rovinné) grafy
 • manažerské grafy (budíky, semafory, tachometry - key performance indicators, early warning systems, ...)

Uživatelské úpravy os a legend

 • úpravy os pomocí příkazu AXIS
 • úpravy legendy

Modifikace vzhledu grafických výstupů

 • atributy grafických prvků
 • editace podoby grafických prvků
 • vzhled spojnicových a bodových grafů
 • vzhled os

Anotace grafů

 • vytváření základních anotací
 • vytváření anotací v závislosti na datech

Generování grafů pro externí aplikace

 • obrazové soubory
 • grafy pro klientské aplikace
 • interaktivní pro web generované pomocí ODS

Práce s hotovými grafickými objekty

 • ukládání a identifikace grafických výstupů
 • použití procedura GREPLAY pro uspořádání grafických objektů

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.