Detailní informace o školení

Outline in English Statistical Analysis with the GLIMMIX Procedure
Kód GLIM93 (dříve GLIM92)
Název Zobecněné lineární smíšené modely v SAS - procedura GLIMMIX
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 4
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 13.870,- Kč
 • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, AGLM93, CDAL93
Online verze Life Web

Kurz je navržen pro analytiky, výzkumníky a vědce s hlubšími znalostmi statistiky, kteří chtějí vytvářet statistické modely pro normálně i nenormálně rozdělená data. V kurzu se detailně seznámíte s procedurou GLIMMIX, což je procedura určená pro odhad modelů s normálně i nenormálně rozdělenou odezvou, hodí se například pro zpracování náhodných efektů a korelovaných dat. PROC GLIMMIX má široké využití v řadě odvětví - ve finanční sféře, farmaceutickém průmyslu, sociálních a behaviorálních vědách, či výzkumu v zemědělství a v oblasti životního prostředí.

Před absolvování tohoto kurzu byste měli:

 • absolvovat školení PRG1 - Programování v SAS: Základy
 • absolvovat školení AGLM93 - Mixed modely v SAS nebo mít zkušenosti s analýzou lineárních smíšených modelů pomocí procedury MIXED v odpovídajícím rozsahu
 • absolvovat školení CDAL93 - Analýza kategoriálních dat s použitím logistické regrese nebo mít odpovídající zkušenosti s analýzou dat s kategoriální odezvou

Obsah kurzu

Úvod do zobecněných lineárních smíšených modelů a procedury GLIMMIX

 • úvod do zobecněných lineárních smíšených modelů
 • úvod do procedury GLIMMIX pomocí logistické regrese s náhodnými efekty

Použití procedury GLIMMIX

 • Poissonovská regrese s náhodnými efekty
 • příklad beta regrese
 • data z opakovaných měření s diskrétní odezvou
 • úvod do neparametrického vyhlazování (samostudium)

Rozšiřující témata k proceduře GLIMMIX

 • metody odhadu parametrů v PROC GLIMMIX
 • zpracování modelů po subjektech
 • nastavení FIRSTORDER u stupňů volnosti metod odhadů
 • diagnostika kovarianční matice
 • efekty pomocí EFFECT statement
 • srovnání procedury GLIMMIX s procedurou NLMIXED a procedury GLIMMIX s procedurou GENMOD
 • modelování mnohorozměrných odezev
 • problémy s nekonvergencí

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.