Detailní informace o školení

Outline in English Forecasting Using SAS Software: A Programming Approach
Kód FETSP (dříve TSFETS)
Název Časové řady a předpovědi: Přístup s programováním
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 4
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, STAT2, výhodou je MAC 1

Tento kurz je určený analytikům, statistikům, ekonomům, specialistům úseků ekonomického plánování, řízení zásob, výzkumu trhu a dalších oborů, kteří potřebují analyzovat časové řady a vytvářet předpovědi. Účastníci se v kurzu naučí vytvářet predikční modely, vyhodnocovat přesnost modelu a předpovídat s pomocí odhadnutého modelu budoucí hodnoty. Školení pokrývá Box-Jenkins ARIMA modely, dynamické regresní modely a modely exponenciálního vyrovnávání.

Pro přihlášení do kurzu byste měli mít v prostředí SAS zkušenosti se zadáváním a přenosem dat, vytvářením základních analýz (řádkové a sloupcové součty a průměry) a s vytvářením grafů. Tyto znalostí získáte například v kurzech PRG1 a PRG2. Znalost makro jazyka SAS je výhodou, ale není nutná. Účastníkům, kteří nemají žádné zkušenosti s analýzou dat a statistickým modelováním, doporučujeme nejprve absolvovat školení ST193 a/nebo ST293.

Po absolvování tohoto školení byste měli umět:

 • sestavovat jednoduché predikční modely
 • sestavovat složitější predikční modely pro autokorelované časové řady a pro řady s trendovou a sezónní složkou
 • sestavovat predikční modely zahrnující vysvětlující proměnné
 • sestavovat modely pro hodnocení dopadu událostí jako jsou obchodní a marketingové propagace, změny ve veřejné politice, přírodní pohromy či lidské chyby

Obsah kurzu

Úvod do sestavování predikcí (forecasting)

 • časové řady a predikování
 • úvod do statistických predikcí pomocí SAS software
 • hodnocení předpovědí

Stacionární modely časových řad

 • úvod do stacionárních časových řad
 • automatické metody výběru proměnných pro stacionární časové řady
 • odhad a predikce stacionárních časových řad

Modelování trendu

 • úvod do nestacionárních časových řad
 • modelování trendu
 • alternativy k PROC ARIMA pro modelování trendu

Modely sezónnosti

 • sezónní ARIMA modely
 • alternativy k PROC ARIMA pro modelování sezónnosti
 • predikce na datech o pasažérech letecké společnosti

Predikční modely s vysvětlujícími proměnnými

 • běžné regresní modely
 • modely událostí
 • modely regrese časové řady

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.