Detailní informace o školení

Outline in English Business Forecasting Using SAS: A Point-and-Click Approach
Kód FETS (dříve TSFETS)
Název Časové řady a předpovědi: Interaktivní aplikační rozhraní
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 2
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Navazující kurzy FETSP

Tento kurz je určený analytikům, statistikům, ekonomům, specialistům úseků ekonomického plánování, řízení zásob, výzkumu trhu a dalších oborů, kteří potřebují analyzovat časové řady a vytvářet předpovědi. Účastníci se v kurzu naučí pracovat s časovými řadami pomocí interaktivního nástroje SAS Time Series Forecasting System (SAS/ETS). Zájemcům o sestavování analýz časových řad v programovacím jazyku SAS (psaní kódu) je určeno příbuzné školení FETSP. Pro přihlášení do kurzu není nutné mít zkušenosti s predikcemi ani programováním, nicméně účastníci by měli:

 • mít základní orientaci v problematice časových predikcí
 • umět vytvářet a používat SAS tabulky např. v prostředí Base SAS nebo SAS Enterprise Guide
 • umět používat software pro exploraci a analýzu dat včetně grafického zobrazení dat
 • umět vyhodnocovat kvantitativní předpovědi vztažené ke konkrétnímu obchodnímu problému na základě znalosti určitého odvětví (finance, výroba, retail)

Po absolvování tohoto školení byste měli umět:

 • identifikovat trendy a sezónní výkyvy v časových řadách
 • navrhnout model s jednoduchým i složitějším trendem a sezónní model a tento model odhadnout pro konkrétní data
 • vybrat vstupní proměnné pro zahrnutí do regresního modelu časové řady
 • identifikovat vazbu mezi cílovou proměnnou a vstupními proměnnými
 • navrhnout a odhadnout dynamický regresní model časové řady pro konkrétní data

Obsah kurzu

Ekonomické predikce

 • úvod do ekonomických predikcí
 • úvod do predikcí časových řad
 • měření přesnosti predikce
 • popisná a exploratorní analýza časových řad

Jednoduché predikční modely časových řad

 • modelování trendu
 • modelování sezónnosti
 • použití indikátorových proměnných pro modelování událostí
 • modely exponenciální vyrovnání s trendovou složkou
 • modely exponenciální vyrovnání s trendovou a sezónní složkou

Pokročilé predikční modely pro stacionární časové řady

 • úvod do Box-Jenkinsovy predikce
 • autoregresní modely (AR)
 • modely klouzavých průměrů (MA)
 • model kombinující autoregresi a klouzavé průměry (ARMA)
 • volba vhodného ARMA modelu
 • odhad a metody predikce

Pokročilé predikční modely pro nestacionární časové řady

 • využití diferencování při modelování trendu a sezónnosti
 • modely trendu
 • modely sezónnosti
 • predikce na datech letecké společnosti
 • predikce na datech o prodejích spotřební elektroniky

Predikční modely s vysvětlujícími proměnnými

 • běžné regresní modely
 • modely událostí
 • modely regrese časové řady
 • analýza událostí na datech o použití bezpečnostních pásů
 • analýza událostí na datech letecké společnosti
 • vyhodnocení efektivity reklamy

Zpracování dat obsahujících časové řady

 • zpracování dat s časovým údajem
 • obohacení dat s proměnnými o události

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.