Detailní informace o školení

Outline in English SAS Enterprise Guide: ANOVA, Regression, and Logistic Regression
Kód EGBS43
Název SAS Enterprise Guide: ANOVA, regrese, logistická regrese
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 3
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před EG143

Tento kurz je určen uživatelům aplikace SAS Enterprise Guide, kteří chtějí s pomocí této aplikace provádět statistické analýzy. SAS Enterprise Guide je intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní se systémem SAS (point-and-click). Před přihlášením do tohoto kurzu by uživatelé měli:

 • absolvovat základní vysokoškolský kurz statistiky zahrnující p-hodnotu, testování hypotéz, analýzu rozptylu a regresi
 • umět sestavovat analýzy a vytvářet datové soubory pomocí aplikace SAS Enterprise Guide - tuto znalost lze získat absolvováním kurzu Dotazování a tvorba reportů v SAS/Enterprise Guide (EG143)

Přínos pro účastníka

Tento kurz je zaměřený na statistickou inferenci, analýzu rozptylu, vícerozměrnou regresi, analýzu kategoriálních dat a logistickou regresi. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

 • generovat deskriptivní statistiky
 • konstruovat grafy za účelem prozkoumání a sumarizace dat
 • provádět analýzu rozptylu
 • používat lineární regresi a posuzovat platnost předpokladů lineární regrese
 • používat diagnostickou statistiku pro identifikaci potenciálních odlehlých pozorování ve vícenásobné regresi
 • používat statistiku chí-kvadrát pro odhalení vazeb mezi kategoriálními proměnnými
 • sestrojit model vícenásobné logistické regrese

Obsah kurzu

Začínáme se SAS Enterprise Guide 4.3

 • úvod do uživatelského prostředí Enterprise Guide 4.3

Úvod do statistiky

 • základní statistické pojmy
 • zkoumání rozdělení dat
 • popis kategoriálních dat
 • konstrukce intervalů spolehlivosti
 • provádění jednoduchých testů hypotéz

Analýza rozptylu

 • jednorozměrná ANOVA
 • vícenásobná porovnání
 • dvourozměrná ANOVA s interakcemi a bez interakcí

Regrese

 • tvorba bodových grafů
 • výpočet korelací
 • sestavení jednoduchého lineárního regresního modelu
 • pochopení koncepce vícenásobné regrese
 • sestavení a interpretace modelů
 • popis všech metod regrese
 • metoda postupného výběru

Regresní diagnostika

 • zkoumání reziduí
 • prověření vlivných pozorování a kolinearity

Analýza kategoriálních dat

 • popis kategoriálních dat
 • zkoumání testů na obecné a lineární vztahy
 • pochopení koncepce logistické regrese a vícenásobné logistické regrese
 • výběr proměnných do logistické regrese metodou zpětné eliminace

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.