Detailní informace o školení

Kód DWMT
Název Framework řízení a dokumentace datového skladu SAS
Určení Warehousing
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 13.870,- Kč
 • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály

Obsahem je převzetí a využívání frameworku pro budování, řízení a dokumentaci datového skladu. Zahrnuje vše, co se týká datové části DW a generování sestav. Součástí jsou odpovídající programové nástroje. Aplikační framework datového skladu je obsahem školeni DWAPPL.

Přínos pro zákazníka

Velmi rychlé a efektivní řízení, administrace, kontrola a dokumentace obsahu a procesů datového skladu. Umožňuje prevenci, popřípadě rychlé odhalování problémů a tím soustředění na věcnou a obsahovou část datového skladu. Automaticky vytvářená dokumentace je velkým přínosem nejen pro obchodní uživatele, ale často i pro administrátory a vývojáře z oddělení IT.

Obsah

Řízení datové části DW

 • dávka, job, úloha
 • logický server
 • podmíněné spouštění úloh
 • závislosti mezi úlohami
 • parametrizace úloh
 • evidence vytvářených struktur
 • indikace chyb
 • konfigurace
 • provozní a testovací prostředí
 • kontrolní sestavy o výsledcích načítání
 • prostředí pro prezentaci kontrolních sestav
 • sledování vývoje časů
 • mailing problémů

ETL procesy v úlohách

 • standardní předpřipravené nástroje
 • ukládání historie
 • vzorkování dat
 • jak vypadá načítací proces
 • zásady psaní programů
 • zásady používání maker
 • evidence vytvářených struktur
 • řízené načítání zdrojových dat

Management formátů

 • řízené vytváření (in)formátů
 • definiční tabulka formátů
 • nově vznikající a přebírané číselníky
 • automatická dokumentace vytvářených formátů
 • zdrojová tabulka pro formát
 • definiční tabulka pro formát
 • vazba na framework a dokumentaci tabulek

Automatizace dokumentace DW

 • dokumentace zdrojů
 • tabulky
 • popis dat v tabulkách
 • katalogy a položky katalogu
 • formáty
 • MDDB a OLAP repository
 • joby
 • úlohy
 • servery
 • logy
 • vazby mezi tabulkami
 • mapování procesu vzniku zdroje (tabulky, MDDB, formátu, souboru)
 • vazba na celkový framework
 • vazba na popis dat v tabulkách

Metadata o datech v tabulkách

 • detailní, klasifikační, analytické proměnné
 • proměnné s dvojí rolí
 • způsoby určování rolí proměnných
 • vazba na formáty proměnných

Management procesů

 • Sledování a řízení procesů SAS
 • Ukončování procesů

Report repository

 • metadata o reportech
 • automatická dokumentace generovaných reportů
 • automatizované generování reportů podle metadat
 • různé výstupní formáty (HTML, XLS, XLS-multisheet, RTF, PDF, apod.)
 • vazba na framework
 • vazba na aplikační framework (viz. školení DWAPPL)
 • dokumentace dynamických sestav a OLAP sestav

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.