Detailní informace o školení

Outline in English Decision Tree Modeling
Kód DMDT71
Název Rozhodovací stromy v SAS Enterprise Miner 7.1
Určení Data Mining
Úroveň 4
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
  • 13.870,- Kč
  • 5.605,- Kč pro akademická pracoviště
  • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
  • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
  • přednášky - čeština
  • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
  • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
  • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1, STAT1, AAEM61 či AAEM71
Navazující kurzy PMADV nebo PMAD61

Kurz je určen všem uživatelům, kteří používají v modulu SAS Enterprise Miner rozhodovací stromy za účelem predikce a analýzy ekonomických dat.

Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli:

  • rozumět základním statistickým postupům (v rozsahu školení ST193)
  • mít uživatelskou znalost SAS Enterprise Miner (v rozsahu školení AAEM71)

Přínos pro účastníka

Kurz rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti prediktivního modelování s využitím rozhodovacích stromů, metod konstrukce, prořezávání (pruning) a vyhodnocování rozhodovacích stromů. Část kurzu se věnuje alternativnímu použití rozhodovacích stromů v rámci exploratorní analýzy dat, redukce dimenzionality dat a ošetření chybějících hodnot.

Obsah kurzu

Modely rozhodovacích stromů

  • klasifikační stromy
  • regresní stromy

Rekurzivní větvení

  • binární a vícenásobné větvení
  • kritéria větvení
  • ošetření chybějících hodnot

Prořezávání (pruning) rozhodovacích stromů

  • redukce pomocí p-hodnot
  • redukce na základě zisku/ztráty
  • class probability trees
  • cross-validace

Další využití stromů

  • exploratorní analýza dat
  • redukce dimenzionality dat
  • ošetření chybějících hodnot

Optimalizace predikce pomocí vypěstování většího počtu stromů

  • bagging
  • arcing
  • gradient boosting

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.