Detailní informace o školení

Outline in English Using the SAS Scalable Performance Data Server
Kód DISPDS
Název SAS Scalable Performance Data Server
Určení Warehousing
Úroveň 3
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před DIPROG nebo PRG1

V tomto kurzu se účastníci seznámí s architekturou Scalable Performance Data (SPD) Serveru a s metodami ukládání dat a indexů v tomto prostředí. Kurz dále pokrývá instalaci SPD Serveru, spouštění SQL dotazů na SPD Serveru (SQL Pass-Through) a optimalizaci využití systémových prostředků SPD Serveru. Součástí kurzu jsou praktická cvičení. Kurz je určen SAS programátorům, administrátorům operačních systémů UNIX a Windows a administrátorům SPD Serveru pod uvedenými operačními systémy. Před přihlášením by účastníci měli:

 • umět psát programy v SAS
 • ovládat základy operačního systému, se kterým pracují
 • znát základní principy paralelního zpracování
 • znát základní principy datových polí a jejich uspořádání (RAID)

Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

 • nainstalovat SPD Server na UNIX a Windows
 • konfigurovat SPD Server
 • administrovat SPD Server
 • načítat a ukládat data na SPD Server
 • vytvářet a ukládat indexy na SPD Serveru
 • používat funkcionalitu SQL Pass-Through
 • optimalizovat výkon SPD Serveru

Obsah kurzu

Úvod do SAS Scalable Performance Data Serveru

 • přehled součástí SPD Server
 • použití SAS tabulek na SPD Serveru

Architektura SAS Scalable Performance Data Serveru

 • připojení k SPD Serveru pomocí SAS klienta
 • nesasovské klientské aplikace
 • paralelní zpracování

Instalace SAS Scalable Performance Data Serveru

 • instalace na UNIX
 • instalace na Windows
 • testování a řešení problémů

Konfigurace SAS Scalable Performance Data Serveru

 • soubor s parametry pro SPD Server
 • nastavení fyzických disků
 • soubor s parametry pro mapování knihoven
 • odstraňování potíží
 • audit SPD Serveru

Administrace a údržba SPD Serveru

 • zabezpečení SPD Serveru
 • administrace SPD Serveru pomocí aplikace SAS Management Console
 • administrace přístupových práv pomocí aplikace SAS Management Console
 • administrace SPD Serveru pomocí aplikace SPD Server Account Manager
 • administrace přístupových práv pomocí procedury SPDO

Ukládání a načítání dat na SAS Scalable Performance Data Server

 • ukládání dat
 • rozdělování dat do segmentů (partitioning)
 • použití příkazu LIBNAME
 • načítání dat
 • komprese dat na SPD Serveru
 • clusterové tabulky

Vytváření a třídění indexů na SPD Serveru

 • výhody indexování
 • indexovací soubory

Použití procedury SQL

 • vlastnosti funkcionality SQL Pass-Through
 • asynchronní zpracování
 • výhody paralelního GROUP BY příkazu
 • porovnání SQL Pass-Through a příkazu LIBNAME

Optimalizace výkonu (Best Practices)

 • techniky optimalizace
 • třídění tabulek na SPD Serveru
 • filtrování tabulek na SPD Serveru pomocí příkazu WHERE
 • optimalizace SQL plánu
 • použití volby MINMAXVARLIST
 • testování škálovatelnosti
 • přehled dalších optimalizačních technik

Zálohování dat z SPD Serveru a obnova ze zálohy

Náročnost příkazu WHERE a strategie pro způsob jeho zpracování

Slovníček technických pojmů

Přehled nastavitelných voleb a makro proměnných na SPD Serveru

 • volby příkazu LIBNAME
 • makro proměnné na SPD Serveru
 • možnosti tabulek na SPD Serveru
 • volby SPDSSERV.PARM

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.