Detailní informace o školení

Outline in English Development of Credit Scoring Applications Using SAS Enterprise Miner 7.1
Kód CSEM71 (dříve CSEM61)
Název Skóring kreditních rizik v SAS Enterprise Miner 7.1
Určení Risk Management
Úroveň 3
Délka standardně 1 den, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 7.300,- Kč
 • 2.950,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před AAEM61 či AAEM71, CSDI výhodou
Online verze Life Web

Tento kurz je určený risk-analytikům, kteří vyvíjejí modely pro měření kreditních rizik a skórkarty, úvěrovým manažerům, úvěrovým analytikům a obchodním analytikům, kteří odpovídají za vývoj skórkaret a aplikací pro kreditní skóring v bankách a dalších finančních institucích. Probírá se zde celý proces vývoje skórkarty v souladu s metodologií doporučovanou předními experty na finance a úvěrové riziko.

Před přihlášením do kurzu by účastníci měli mít praktické zkušenosti s používáním finanční statistiky a statistiky pro vývoj skórkaret (například školení CSDI) a základní uživatelskou znalost aplikace SAS Enterprise Miner v rozsahu školení AAEM71.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

 • používat uzel pro interaktivní kategorizace (Interactive Grouping Node) v SAS Enterprise Miner pro výběr prediktorů pomocí informační hodnoty a pro výpočet Weight of Evidence
 • používat uzel Scorecard v SAS Enterprise Miner pro sestavení předběžné skórkarty pomocí vhodného škálování
 • aplikovat techniky reject inference (hard cut-off augmentation, parceling, fuzzy augmentation) pomocí uzlu Reject Inference v SAS Enterprise Miner za účelem zkvalitnění skórkarty zahrnutím odmítnutých žadatelů o úvěr
 • posoudit kvalitu skórkarty pomocí diagnostických nástrojů a ukazatelů, jako jsou ROC křivka nebo grafy liftu

Obsah kurzu

Vývoj skórkaret v SAS Enterprise Miner

 • principy kreditního skóringu
 • proces vývoje skórkarty v SAS Enterprise Miner

Zpřístupnění a příprava dat pro vývoj skórkarty

 • vytvoření projektu a diagramu v SAS Enterprise Miner
 • definice datového zdroje
 • vývojový a validační vzorek

Uzel Interactive Grouping v SAS Enterprise Miner

 • prvotní analýza charakteristik
 • seskupování intervalových proměnných (samostudium)
 • specifická nastavení uzlu (samostudium)
 • pokročilé volby pro seskupování (samostudium)

Uzel Scorecard

 • sestavení skórkarty
 • nežádoucí charakteristiky žádosti o úvěr

Uzel Reject Inference

 • techniky reject inference v SAS Enterprise Miner
 • možnosti nastavení reject inference

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.