Detailní informace o školení

Outline in English Data Cleaning Techniques
Kód BDCT
Název Metody čištění dat
Určení Warehousing
Délka standardně 2 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 25.000,- Kč
 • 25.000,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před PRG1

Kurz určený všem, kteří se chtějí seznámit s nejrůznějšími metodami čištění dat. Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli mít zkušenosti se SAS System a datastepem (PRG1 + PRG2).

Přínos pro účastníka

Ve školení se naučíte, jak odhalovat a korigovat chyby ve vstupních datech. Mezi techniky patří zejména použití datastepu, ale i procedur FREQ, MEANS a UNIVARIATE, které umožňují identifikovat "problematická" pozorování numerických i kategoriálních proměnných dle předem stanovených kritérií. Další část kurzu je věnována vyhledávání shodných identifikačních znaků v různých souborech (fuzzy join) a vyhledávání duplicitních záznamů.

Obsah kurzu

Úvod

 • co je to čištění dat
 • seznámení se s ukázkovými datovými soubory

Kontrola hodnot textových proměnných

 • výpis hodnot pomocí procedury FREQ
 • hledání nepřípustných hodnot pomocí datastepu
 • zobrazení nepřípustných hodnot
 • použití předdefinovaných formátů SAS
 • použití vstupních šablon (informáty)

Kontrola hodnot numerických proměnných

 • identifikace odlehlých pozorování v procedurách MEANS, TABULATE a UNIVARIATE
 • zobrazení nepřípustných hodnot pomocí procedury PRINT s klauzulí WHERE
 • hledání nepřípustných hodnot pomocí datastepu
 • kontrola přípustných hodnot na základě stanoveného intervalu
 • použití předdefinovaných formátů SAS
 • použití vstupních šablon (informáty)
 • vyhledávání horních a dolních percentilů procedurou UNIVARIATE
 • vyhledávání horních a dolních percentilů procedurou RANK
 • vyhledávání extrémních pozorování procedurou RANK
 • jiné způsoby nalezení extrémních hodnot
 • kontrola přípustného intervalu stanoveného na základě směrodatné odchylky
 • kontrola přípustného intervalu stanoveného na základě mezikvartilového rozpětí
 • simultání kontrola několika proměnných

Kontrola chybějících hodnot

 • prohlížení logu
 • hledání chybějících hodnot procedurami MEANS a FREQ
 • hledání chybějících hodnot pomocí datastepu
 • použití procedury TABULATE ke zjištění chybějících hodnot numerických proměnných
 • použití procedury TABULATE ke zjištění chybějících hodnot textových proměnných
 • vytvoření obecně použitelného algoritmu za účelem vyhledávání chybějících hodnot
 • vyhledávání konkrétní hodnoty

Práce s datumy

 • kontrola pomocí stanoveného intervalu
 • nalezení neplatných datumů
 • nestandardní datumové formáty
 • ošetření chybějícího dne v měsíci
 • zrušení automatické kontroly neplatných datumů

Vyhledávání duplicit a vícenásobných pozorování

 • vynechání duplicit za pomoci procedury SORT
 • nalezení duplicit v datastepu
 • vyhledávání duplicitních záznamů pomocí maker a SQL
 • hledání duplicit procedurou FREQ
 • identifikace subjektů s n pozorováními

Práce s více soubory

 • vyhledávání shodných identifikátorů ve dvou a více souborech
 • jednoduchá makra pro vyhledávání shodných hodnot v klíčových proměnných
 • složitější makra pro vyhledávání ve více souborech
 • pravidla vyhledávání ve více souborech
 • kontrola správného řazení datumů

Porovnávání více souborů (procedura COMPARE)

 • jednoduché porovnání dvou souborů bez společného klíče
 • procedura COMPARE při existenci společné proměnné
 • použití COMPARE v souborech s rozdílným počtem pozorování
 • porovnání dvou souborů při existenci různých proměnných

Vybraná SQL řešení pro čištění dat

 • přehled možností procedury SQL
 • kontrola neplatných hodnot
 • identifikace odlehlých pozorování
 • kontrola přípustného intervalu stanoveného na základě směrodatné odchylky
 • vyhledávání chybějících pozorování
 • kontrola datumů
 • hledání duplicit
 • verifikace vícenásobných pozorování u stejného subjektu
 • vyhledávání shodných identifikátorů ve dvou souborech
 • složitější vyhledávání ve více souborech

Vybraná datastep řešení pro čištění dat

 • přiřazení k číselníkovým hodnotám
 • seskupování podobných textových položek
 • automatické vytvoření číselníku

Data specifická pro ČR (viz. CZDATA)

 • PSČ
 • IČO
 • telefony
 • čísla účtů
 • názvy
 • adresy

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.