Detailní informace o školení

Outline in English Multivariate Statistical Methods: Practical Research Applications
Kód AMUL92 (dříve AMUL)
Název Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi v SAS 9.2
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 4
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před ST192, ST292
Navazující kurzy AGLM92
Online verze Life Web

Tento kurz (úroveň IV) je určen zejména statistikům, akademikům, výzkumníkům v průmyslu a statisticky orientovaným datovým analytikům, kteří potřebují při analýze dat aplikovat mnohorozměrné statistické metody.

Před přihlášením do tohoto kurzu by uživatelé měli:

 • umět vytvářet a spravovat datové soubory SAS
 • mít zkušenosti s regresní analýzou a/nebo analýzou rozptylu pomocí procedury REG a/nebo GLM v aplikaci SAS/STAT
 • ovládat obsah kurzu Statistika II: ANOVA a regrese s použitím SAS (STAT2 / ST292) nebo absolvovat kurz obecných lineárních modelů na vysokoškolské úrovni.

K plnému pochopení obsahu kurzu přispějí i předchozí zkušenosti s maticovou algebrou, s manipulací s datovými soubory SAS a s tvorbou grafů pomocí aplikace SAS/GRAPH.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu získáte zkušenosti s aplikací mnohorozměrných statistických metod v oblasti výzkumu. Po jeho absolvování by účastník měl ovládat:

 • techniky mnohorozměrného lineárního modelování jako např. MANOVA
 • mnohorozměrnou regresi
 • diskriminační analýzu
 • metodu kanonické korelace
 • techniky redukce dimenze jako např. analýzu hlavních komponent
 • exploratorní faktorovou analýzu
 • analýzu struktury včetně konfirmační faktorové analýzy a technik pro modely strukturálních rovnic

Obsah kurzu

Přehled a příklady mnohorozměrných metod

 • úvod do mnohorozměrné statistiky a příklady
 • zopakování základních (jednorozměrných) statistických metod
 • úvod do mnohorozměrných lineárních modelů
 • grafické výstupy ze statistických procedur v SAS 9.2 (ODS)

Analýza skupin: mnohorozměrná analýza rozptylu

 • MANOVA
 • kontrasty

Další mnohorozměrné lineární modely

 • mnohorozměrná vícenásobná regrese
 • kanonická korelace

Diskriminační analýza

 • kanonická diskriminační analýza
 • lineární diskriminační analýza
 • kvadratická diskriminační analýza
 • diskriminační analýza a empirická validace

Snížení počtu proměnných a identifikace významných faktorů

 • analýza hlavních komponent
 • exploratorní faktorová analýza
 • Cronbachův koeficient alfa

Analýza struktury pomocí procedury CALIS

 • úvod do modelů strukturálních rovnic
 • konfirmační faktorová analýza
 • modely regresních cest
 • modely strukturálních rovnic s latentními proměnnými
 • strukturální modely s opakovaným měřením

Doplňující datová témata

 • kontrola předpokladů pro mnohorozměrnou analýzu

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.