Detailní informace o školení

Outline in English Mixed Models Analyses Using the SAS System
Kód AGLM93 (dříve AGLM92)
Název Mixed modely v SAS 9.3
Určení Statistika a analýzy
Úroveň 4
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
 • 19.710,- Kč
 • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
 • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
 • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
 • přednášky - čeština
 • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
 • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
 • školící materiály
Doporučené kurzy před ST193, ST293
Navazující kurzy AMUL93
Online verze Life Web

Kurz je navržen pro analytiky, výzkumníky a vědce s hlubšími znalostmi statistiky, kteří chtějí v SASu analyzovat lineární smíšené modely s použitím procedury MIXED. Zahrnut je rovněž úvod do analýzy nelineárních smíšených modelů pomocí procedury GLIMMIX .

Před absolvování tohoto kurzu byste měli:

 • znát základy práce s tabulkami v SASu
 • mít zkušenosti s analýzou rozptylu pomocí procedury GLM ze SAS/STAT
 • úspěšně absolvovat a užívat znalosti v rozsahu školení ST293
 • mít zkušenost s maticovou algebrou (usnadní pochopení všech materiálů)
 • mít zkušenost s manipulací s daty a generování grafických výstupů v SAS (doporučeno)

Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu byste měli umět:

 • analyzovat data (včetně binárních) s náhodnými efekty
 • konstruovat a odhadovat modely s náhodnými koeficienty a hierarchické lineární modely
 • analyzovat data z opakovaných měření
 • získat a interpretovat nejlepší lineární nezkreslenou predikci (best linear unbiased prediction - BLUP)
 • provádět analýzu reziduí a diagnostiku vlivných pozorování
 • řešit problémy s konvergencí

Obsah kurzu

Úvod do smíšených modelů

 • identifikace pevných a náhodných efektů
 • předpoklady a rovnice lineárních smíšených modelů
 • odhad lineárního smíšeného modelu pro "randomized complete block design" pomocí procedury MIXED
 • použití příkazů CONTRAST a ESTIMATE pro uživatelské testování hypotéz

Aplikace smíšených modelů v navržených experimentech

 • odhad lineárního smíšeného modelu - vícerozměrné smíšené modely
 • odhad lineárního smíšeného modelu - vnořené smíšené modely
 • odhad lineárního smíšeného modelu - split-plot designs
 • odhad lineárního smíšeného modelu - crossover designs

Aplikace smíšených modelů s kovariancí

 • odhad modelů pro analýzu kovariance s náhodnými efekty
 • regresní analýza pro náhodné koeficienty
 • hierarchické lineární modelování

Nejlepší lineární nezkreslený prediktor (best linear unbiased prediction - BLUP)

 • co je BLUP a EBLUP (empirical BLUP)
 • odhady parametrů pro pevné a náhodné efekty
 • vysvětlení rozdílů mezi LSMEANS a EBLUP
 • výpočet LSMEANS a EBLUP pomocí procedury MIXED

Analýza opakovaných měření

 • otázky související s analýzou opakovaných měření, modelování kovarianční struktury
 • dvoustupňová analýza dat z opakovaných měření pomocí procedury MIXED

Diagnostika reziduí a řešení problémů

 • diagnostika reziduí a vlivů v lineárních smíšených modelech
 • řešení problémů s divergencí

Rozšiřující témata z oblasti lineárních smíšených modelů

 • problémy spojené s nevyváženými daty
 • data s chybějícími hodnotami
 • odhad a inference parametrů rozptylu
 • odhady stupňů volnosti

Úvod do zobecněných lineárních smíšených modelů a do nelineárních smíšených modelů

 • situace, ve kterých je třeba použít zobecněné lineární smíšené modely a nelineární smíšené modely
 • odhad zobecněného lineárního smíšeného modelu pomocí procedury GLIMMIX

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.