Detailní informace o školení

Outline in English Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner 7.1
Kód AAEM71 (dříve AAEM61)
Název Dolování dat s použitím SAS Enterprise Miner 7.1
Určení Data Mining
Úroveň 3
Délka standardně 3 dny, vždy 9-17 hodin (s pauzou na oběd)
Cena
  • 19.710,- Kč
  • 7.965,- Kč pro akademická pracoviště
  • sleva 5% až 20% při dvou a více účastnících z jedné firmy
  • uvedené ceny jsou bez DPH
Místo konání SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4 (3. patro budovy)
Jazyk
  • přednášky - čeština
  • školící materiály - angličtina
V ceně zahrnuto
  • přístup k PC (max. 1 účastník na 1 PC)
  • školící materiály
Navazující kurzy CSEM71
Online verze Life Web

Tento kurz slouží jako úvod do problematiky dolování dat a práce s aplikací SAS Enterprise Miner. Je navržen pro datové analytiky a zpracovatele kvantitativních analýz, kteří chtějí porozumět metodám dolování dat a analytickým nástrojům aplikace SAS Enterprise Miner 7.1 (kurz nahrazuje předchozí AAEM61). Účastníci by měli znát prostředí Microsoft Windows a umět pracovat s aplikacemi v tomto prostředí, a dále ovládat alespoň základní koncepty statistiky a regresních modelů.

Předchozí znalost SAS je výhodou, ale není nutná.

Přínos pro účastníka

V tomto kurzu získáte rozsáhlé praktické zkušenosti s používáním aplikace SAS/Enterprise Miner a zároveň základy pro úspěšné používání metod dolování dat. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

Obsah kurzu

Úvod

Přístup k datům a jejich příprava

Úvod do prediktivního modelování s pomocí rozhodovacích stromů

Úvod do prediktivního modelování s pomocí regrese

Úvod do prediktivního modelování s pomocí neuronových sítí a dalších modelovacích nástrojů

Vyhodnocení modelů

Implementace modelů

Úvod do rozpoznávání vzorů

Další témata

Případové studie

Další témata podle zájmu účastníků

Podělte se s námi o vaše nápady! Jsou zde další témata, která vám v kurzu chybí? Chtěli byste kurz uspořádat jinde nebo trochu jinak? Dejte nám o tom vědět na training@cze.sas.com.