SAS® Visual Analytics

Lepší vizualizace dat. Snadná analytika.
Objevte svět nových možností.

Proč SAS? Rychlejší analytika. Dostupná pro každého.

Rychlá analytika díky in-memory technologii, která umožňuje rychlejší vizualizaci dat.

SAS Visual Analytics data visualization screenshot

Vizualizace dat: Rychlejší pochopení Vašich dat.

Nezáleží na velikosti vaší organizace – nebo Vašich dat – se SAS Visual Analytics můžete všechna důležitá data prozkoumat snadno a rychle. Nástroj Vám umožní odhalit skryté příležitosti, klíčové vztahy a pomůže Vám se rychleji a přesněji rozhodovat na základě Vašich dat. Nástroj poskytuje přívětivé uživatelské prostředí, které umožňuje komukoliv rychlé pochopení zkoumaných dat a jejich následnou vizualizaci.

Demo: Vyzkoušejte hned

Forecasting with SAS Visual Analytics

Snadná analytika: Najděte rychlé odpovědi na ty nejtěžší otázky.

Nástroj poskytuje pokročilou analytiku jakémukoliv uživateli, nezávisle na jeho technických znalostech a analytických schopností. Kdokoliv může pochopit a využít komplexní data, protože SAS Visual Analytics je vybaveno funkcemi, jako je analýza on-fly, automatické vytváření grafů, what-if analýza, forecasting, drag´n´drop a rychlou distribucí reportů.

Demo: Vyzkoušejte hned

Diagram of people sharing reports to multiple devices

Rychlá tvorba reportů

Vytvářejte a sdílejte reporty, které jsou atraktivní, interaktivní a smysluplné. Prostřednictvím webu a mobilních zařízení (iPad & Android) sdílejte reporty s kýmkoliv a kdekoliv.

Demo: Vyzkoušejte hned

Mobile reports on iPad and Android tablets

Mobilní BI: Mějte své reporty stále nablízku

Mobilní možnosti business intelligence umožňují vedoucím a zodpovědným pracovníkům snadný přístup k prohlížení dashboardů a reportů přímo z mobilních zařízení kdykoli a kdekoli. Díky offline ukládání reportů můžete pracovat s aktuálními reporty bez připojení k internetu.

Demo: Vyzkoušejte hned

SAS® Visual Analytics ve vašem odvětví

Retail

Vizuálně prozkoumejte data zákazníků z každého kanálu a odkryjte skryté informace, které můžete použít, abyste:

 • Vytvořili rozmanitější zákaznické segmenty.
 • Zavedli inovativní nápady pro udržení cenných zákazníků a lepší využití potenciálu zákazníků.
 • Přizpůsobili nabídku a lokalizovaly ceny a sortiment.

Stáhněte retail factsheet (PDF).

Přesvědčte se o SAS® Visual Analytics funkcích pro retail.

Telekomunikace

Rychle a spolehlivě procházejte všechna relevantní data a zpřístupněte vizualizaci těchto dat širšímu okruhu uživatelů, abyste:

 • Zavedli profily, propagovali nové služby a vybrali nejlepší proměnné pro ty nejpřesnější výsledky.
 • Pochopili složité sociální vztahy mezi miliony uživatelů, rozpoznali mezi nimi důležité vztahy a vyvinuli přesnější pochopení toho, jak zákazníci ve skutečnosti vaše služby využívají v kontextu svých sociálních skupin.
 • Rychle určili problémy a příležitosti (např. pro nové produkty a služby), takže můžete začít řešit problém než se vystupňuje.

Stáhněte factsheet pro telekomunikace (PDF).

Přesvědčte se o SAS® Visual Analytics funkcích pro telekomunikace.

Bankovnictví

Vizuálně zkoumejte data jakékoliv velikosti, abyste našli trendy, vzorce a skryté informace, které můžete použít při navrhování strategie, potvrzování hypotézy nebo hledání nových nápadů. Můžete například:

 • Vytvořit osobnější interakci se zákazníky a zlepšit zkušenosti zákazníků na základě lepšího pochopení potřeb a preferencí zákazníka.
 • Rychle a přesně provádět interaktivní regulační analýzu dat, abyste našli vzorce a trendy, odpověděli na regulační otázky a poskytli právě ty informace, po kterých je poptávka.

Stáhněte factsheet pro bankovnictví (PDF).

Přesvědčte se o SAS® Visual Analytics funkcích pro bankovnictví.

Utility

Prozkoumejte všechna relevantní data – včetně inteligentních sítí, snímačů s rozšířeným dosahem, chování zákazníků atd. – abyste:

 • Geoprostorově vizualizovali svá aktiva a jejich status, a tak rychle určili vztahy mezi proměnnými, které mohou ukazovat na snižující se výkonnost, souviset se SAIDI a jinými indikátory, a díky tomu odkryli příležitosti pro zlepšení.
 • Vizuálně sledovali dodávku energie – od distribučního místa až do domácnosti nebo firmy – a tak rychle odhalili potenciální podvody a přijali opatření, která jim zabrání.

Stáhněte factsheet pro utility (PDF).

Přesvědčte se o SAS® Visual Analytics funkcích pro utility.

Lékařství a výzkum

Optimalizujte svůj vědecký a komerční úspěch vizuálním prozkoumáním velkého množství reálných dat, abyste:

 • Učinili dobře informovaná rozhodnutí ohledně rizik portfolia a příležitostí, která mohou ovlivnit profitabilitu společnosti a lidské zdraví v následujících letech.

Stáhněte factsheet pro lékařství a výzkum (PDF).

Přesvědčte se o SAS® Visual Analytics funkcích pro lékařství a výzkum.

Výroba

Získejte výjimečně rychlé výsledky, které vám umožní lepší, soustředěnější analýzu obrovského množství dat, takže technici a analytici mohou:

 • Lépe předvídat stav nebo selhání majetku na základě přesnějších prediktivních modelů založených na větším množství dat při menších časových intervalech.
 • Určit rychle oblasti příležitostí nebo obav tak, aby se bez odkladu dalo provést vyšetřování a aby došlo k odhalení vznikajících potíží a  k provedení analýzy prvotních příčin.

Stáhněte factsheet pro výrobu (PDF).

Přesvědčte se o SAS® Visual Analytics funkcích pro výrobu.

Začněte se SAS® Visual Analytics