SAS® Visual Analytics

Lepší vizualizace dat. Snadná analytika.
Objevte svět nových možností.

SAS Visual Analytis screenshots

Vizualizace dat: Uvidíte, co vám dosud unikalo.

Organizace všech velikostí a ve všech odvětvích mají data, která mohou poskytnout informace. S nástrojem pro vizualizaci dat od SAS najdete ta nejrelevantnější data a jejich vizualizací doslova odemknete jejich tajemství. Díky nástroji SAS Visual Analytics je to snadné.

Data transforming into a meaningful visualization

Buďte rychle v obraze

Na rozdíl od tradičních nástrojů vizualizace dat přináší SAS Visual Analytics bleskově rychlý náhled a zároveň vám umožní interaktivně prozkoumat všechna relevantní data – není potřeba vzorkování ani redukce objemu dat. Data se rychle načtou do paměti pro okamžité zpracování. Během pouhých minut nebo dokonce sekund můžete na data jakékoli velikosti použít prediktivní a deskriptivní analytiku, a najít tak neznámé vzorce, určit klíčové vztahy a odkrýt informace, které by jinak zůstaly skryté.

Demo: Vyzkoušejte hned

Drag and drop interface

Pracujte sami a osvoboďte IT.

IT oddělení často nestíhá vyřídit požadavky uživatelů, jako jste třeba vy – díky nástroji SAS Visual Analytics se to už nestane. Samoobslužné prostředí ad hoc vizualizace dat vám umožňuje zkoumat data samostatně bez zatěžování IT. Nejste zrovna technický talent? To nevadí. Můžete snadno vytvářet nové náhledy dat pouhým výběrem položek v menu nebo dynamickým filtrováním a seskupováním proměnných. Vyberte si atraktivní grafické zobrazení – krabicové grafy, tepelné mapy, bublinové grafy a další – a vdechněte vašim datům život.

Demo: Vyzkoušejte hned

Data visualization software autocharting examples

Nehádejte, věřte automatickému grafu.

Nevíte, jaký graf by nejlépe zobrazil výsledky vaší analýzy? Ani nemusíte. Funkce automatického grafu vám sama vybere nejvhodnější graf pro vámi zvolený typ dat.

Demo: Vyzkoušejte hned

Funkce

Screenshot of data visualization with SAS Visual Analytics software
 • Webový interaktivní mód zkoumání dat pro všechny typy uživatelů.
 • Funkce automatických grafů sama vybere nejvhodnější graf pro zobrazení zvolených dat.
 • Náhledy geografických map poskytují rychlé pochopení geoprostorových dat.
 • Funkce „Co to znamená“ automaticky určí a vysvětlí vztah mezi proměnnými.
 • Možnost prohlížení je k dispozici pro zdroje dat in-memory serverů.
 • Pro 3D vzhled a světelné efekty obrazů lze použít grafické skiny.
 • Atraktivní grafika zahrnuje krabicové grafy, tepelné mapy, bublinové grafy a další.
 • Funkce přepínání (toggle) zobrazuje mřížku a umožňuje přizpůsobení os pro optimální zobrazení.
 • Změna požadavků vybráním položky k zobrazení v boční liště nebo dynamickým filtrováním a seskupováním.
 • Nastavitelná lišta přehledu vám umožní vizuálně redukovat objem části datových sad s mnoha záznamy (velká mohutnost).
 • Nové možnosti předvídání vám pomohou prozkoumat data a zjistit, co se může stát v budoucnosti.
 • Lze zobrazit náhledy naposledy otevřených a oblíbených položek.

Začněte se SAS® Visual Analytics