Produkty a řešení / Platformy

SAS® Analytics - Analytika

Spolehlivá analytika pro věší přehled a hlubší proniknutí do podstaty věci

SAS® analytika vám dává The Power to Know®. Umožňuje vám integrovat data celé společnosti a ihned je transformovat do sdílených přehledů. Nabízíme komplexní soubor analytického softwaru, který vám dodá jistotu, dá vám možnost přesné predikce a umožní vám optimalizovat výkon podniku. Toto řešení se uplatňuje především v těchto oblastech:

 • Statistics - využití statistických dat analýz k rozhodování na základě faktů.

 • Data & Text Mining - vytvoření popisných a prediktivních modelů a distribuce výsledků po celé společnosti.

 • Forecasting - analýza a predikce výsledků založených na historických vzorech.

 • Econometrics - aplikuje statistické metody na ekonomická data, problémy a trendy.

 • Service Intelligence - určuje, monitoruje a měří procesy kvality v průběhu času.

 • Operations Research - aplikuje techniky jako je optimalizace, plánování a simulace k dosažení nejlepších výsledků.

Další možnosti data miningu naleznete v Query and Analysis nebo Visualization as part of our Business Intelligence (Vizualizace jako část vašeho BI).

Přednosti SAS® analytického řešení

 • Kompletní analytické prostředí. SAS® nabízí integrovaný soubor analytického softwaru - jediný svého druhu a dodává jej v jediné prostředí. To umožňuje formulovat a rozvinout vaše analýzy dle potřeby a získat tak nejlepší výsledky. Rovněž získáte možnost dalších přehledů, které bude mít k dispozici rychleji a jednodušeji.

 • Důraz na kvalitu. Již tři dekády vytváří SAS® spolehlivé analytické nástroje. Hlavní důraz je kladený na přesnost a správnost. Bez obav se můžete spolehnout na pevný analytický základ nutný k získání kvalitních výsledků pro veškeré vaše analytické potřeby.

 • Škálovatelné. SAS® analytika je vytvořena na více stupňové architektuře navržené tak, aby byla schopná zpracovávat obrovské množství dat. Můžete analyzovat nesmírné objemy dat potřebných k zjištění a vyřešení komplexních problémů a distribuovat výsledky po celém podniku.

 • Otevřená architektura. V porovnání s "uzavřenými" a patentovanými systémy nabízenými našimi konkurenty, předkládá SAS® architekturu otevřenou a založenou na standardech. Můžete rychle propojit SAS® s vaším existujícím IT prostředím a okamžitě plnit potřeby a požadavky organizace na analýzy.

 • Rozdíly SAS®. SAS® rovněž dodává technologii a odborné znalosti při integraci dat, business intelligence, cílených business řešení a specifických branžových řešení tak, aby se vaše organizace dostala ještě za hranice současné BI, pokud již existuje - Beyond BI™. Získejte kompletní vize díky porozumění minulosti, sledujte současnost a predikujte výsledky, abyste dosáhly svých vytyčených cílů a úspěchu.