Produkty a řešení / Zákaznický servis

Společnost SAS® klade velký důraz na spokojenost svých klientů a na zabezpečení špičkových služeb. Dodáváme takové služby a poimplementační podporu, aby náš zákazníky byl vždy 100% spokojený. Nedodáváme jen řešení, ale budujeme dlouhodobé pevné vztahy s našimi zákazníky.

Vedení projektu

Naším cílem je maximalizace vašich investic do SAS® řešení a jejich návratnost. Díky našim dlouholetým zkušenostem s analýzami, implementacemi, školeními a uživatelskou podporou jako takovou, můžeme nabídnout ten nejlepší servis. Chceme, aby SAS řešení přineslo našim zákazníkům co nejdříve co největší zisk a aby byla plně využita veškerá funkcionalita nabízeného řešení.

Klasický cyklus implementace:

Na každé z jednotlivých fází projektu se podílí řada zkušených expertů v daném oboru a hledají se ty nejlepší cesty k propojení stávajících zavedených procesů a dodávaného řešení, aby se maximálně využil potenciál SAS řešení, zhodnotily se investice a celý implementační cyklus co nejméně narušil plynulý chod organizace. Vše je vedeno s ohledem za přání a požadavky zákazníka a co nejrychlejší návratnost investic.

SAS® řešení by nebylo řešením světové třídy bez dokonalé podpory a servisu.

Konzultace

"Inteligence" vaší organizace, která je uložena ve vašich datech je jedinečná, definuje různé aspekty toho, kdo jste, co jste dokázali a jak můžete uspět. V SAS® jsme připraveni vám pomoci tato vaše syrová data transformovat do vitální podnikové inteligence tím, že dodáme technické řešení a služby, které k tomu potřebujete. Sloučíme oceněné řešení s flexibilními aktivitami a službami technické konzultace abychom z vaší firemní strategie vytvořili skutečnou konkurenční výhodu.

Stojíme po boku svých zákazníků, abychom řešili jejich problémy spojené s řízením organizace více jak čtvrt století. Naši konzultanti mají čas vyslechnou vaše problémy, seznámit se s vašimi cíly a postupy, aby mohli vytvořit základnu pro další strategický vývoj. Tato prvotní analýza nám umožní dodat vám tu správnou SAS technologii a na míru ušité služby, které by vyřešily vaše specifické požadavky. Máme hluboké branžové znalosti a oborové zkušenosti a zlepšujeme ty nejlepší branžové a technologické postupy a ověřené metodiky. Naši konzultanti se dělí o nabyté zkušenosti a znalosti z praxe a tak mohou samostatně a úspěšně řídit projekty a dovést je do zdárného konce. SAS konzultační tým je oddaný vašim dlouhodobým úspěchům a zvyšování The Power to Know®.

Technická podpora

Bezplatná, neomezená technická podpora po telefonu je dostupná všude tam, kde má SAS pobočky. SAS technická podpora 24 hodin, sedm dní v týdnu je k dispozici přes web a prostřednictvím e-mailu. Naše web zdroje zahrnují plný přístup k naší informační základně, umožňuje natažení hotfixů a on-line reporting problémů.

SAS® je držitelem řady cen za kvalitní a rychlou technickou podporu. Náš současný světový výzkum prokázal, že více jak 83 % našich zákazníků hodnotí SAS® technickou podporu jako lepší nebo výrazně lepší než podporu jiných řešení.

SAS® školení

Kvalitní školení je dalším SAS® závazkem vůči svým klientům. Z našich zkušeností víme, že investice do školení přináší velké pozitivum - zvýšení produktivity organizace a my jsem zavázáni pomoci vám plně využít celou hodnotu vašich investic.

SAS® nabízí:

 • Více jak 150 kurzů nejvyšší kvality s aktuálním obsahem.


 • Certifikované SAS® školitele, kteří jsou často lídry v daném oblasti.


 • Vícenásobné metody školení, které respektují vaše požadavky na čas rozpočet a potřeby vzdělání, vřetně veřejných školení a školení na místě, stejně tak jako interaktivní Live Web kurzy a e-learning, které v pohodlí poskytují školení dle požadavku.

Naši specialisté - školitelé úzce spolupracují s vývojáři SAS® softwaru a vytváří školení a kurzy, které budou a hledají metody školení, které by nejvíce vyhovovali potřebám jednotlivých uživatelů implementovaného SAS® řešení.

SAS® Publikace

 • On-line knihovna - aktualizuje se denně a tak máte k dispozici nejčerstvější informace o našich publikacích.


 • SAS® Press - knihovna publikací psaných uživateli SAS® pro uživatele SAS®.


 • SAS Learning Edition - je osobní učební verze SAS s instrukcemi a pro začátečníky .


 • On-line SAS® Dokumentace - nabízíme jak HTML- založeno na on-line knihovně s možnosti jako je full-textové vyhledávání, hledání podle titulů knih a publikací, master index, rozšíření, zúžení obsahu, tak i k tisku připravené .pdf verze dokumentací. Většina titulů se objevuje v obou verzích.


 • Self-paced e-Learning - SAS® zrychlený e-learning vám poskytuje okamžitý přístup k expert SAS školení přímo z vašeho PC.

SAS® Certifikace

Celý obchodní, podnikatelský svět a společnosti zjistily, že certifikace je cesta k udržení kroku s posledními technologiemi a slouží i jako orientační bod při najímání, povyšování a plánování kariéry zaměstnanců. V SAS® si je toho vědom a tak svým zákazníkům nabízí konkurenční výhodu, kterou s sebou certifikace nesou. SAS® program profesionální certifikace je vytvořen tak, aby bylo snadné identifikovat ty, kteří umí optimalizovat sílu SAS®.

Certifikace rovněž organizaci umožňují objektivní porovnání a hodnocení znalostí zaměstnanců od kvalifikovaných technických profesionálů přes pokročilé po uživatelské znalosti a vybudovat tak systém na zvyšování kompetence v užívání SAS® řešení.

SAS® nabízí pět globálně uznávaných certifikací v oblasti SAS programování, datových skladů a vývoji aplikací. Doklad o certifikaci se vydává na základě složení jedné nebo více zkoušek.

Uživatelské skupiny

SAS® podporuje uživatele, aby se zapojili do aktivit uživatelských skupin a pomáhá zakládat tyto skupiny. Různé uživatelské skupiny nabízejí excelentní celosvětové uživatelské konference.

Pokud jste již ostřílený uživatel SAS, který má zkušenosti se kterými se může podělit nebo se SAS právě začínáte a chtěli byste se kontaktovat s jinými uživateli, jsou uživatelské skupiny právě tou nejlepší cestou jak vytěžit maximum z používaného řešení. Tyto skupiny jsou příležitostí pro:

 • Zvýšení porozumění SAS řešení a služeb.
 • Výměnu nápadů na produktivnější využití vašeho řešení a hardwaru.
 • Výuku nových produktů, řešení a služeb ihned, jakmile jsou dostupné.
 • Uplatnění většího vlivu na směr, kterým se ubírá SAS software a služby.