Produkty a řešení / SAS® Customer Segmentation And Retention For Telco

Segmentace a retence zákazníků pro telekomunikace

SAS® Customer Segmentation For Telecommunications - Segmentace Zákazníků Pro Telekomunikace

Schopnost klasifikovat zákazníky podle jejich pravděpodobného chování a potenciální ziskovosti je klíčem k úplnému pochopení zákazníků - a pochopit zákazníky je pro telekomunikační společnosti dnes důležitější víc, než kdy jindy, kdy zvyšující se churn zákazníků a snižující se věrnost značkám rozmělňují marže. Segmentace zákazníků pro telekomunikace SAS® využívá desítky let zkušeností, které vám umožní překonat tyto překážky pomocí efektivnější komunikace se zákazníky.

Mnoho telekomunikačních provozovatelů však tápe v tom, jak své zákazníky efektivně segmentovat, velmi často proto, že mají problémy uchopit obrovské objemy zákaznických dat, které se v jejich společnostech nacházejí.

Proto společnost SAS® nabízí aplikaci SAS® Segmentace zákazníků pro telekomunikace, která poskytuje přednastavený segmentační model, jenž lze dále upravit podle potřeb zákazníka a který pracovníkům marketingu nabízí možnost vytvořit přesnější zákaznické segmenty a předvídat chování zákazníků, což na oplátku dává společnostem sílu vytvořit přesněji zacílenou nabídku produktů, jejich komunikaci a balíčky služeb. SAS® Segmentace zákazníků pro telekomunikace přichází s analytickými a procesními modely, které jsou připraveny k okamžitému používání a které jsou navrženy tak, aby jejich implementace i návratnost investic byla rychlejší. SAS® Segmentace zákazníků pro telekomunikace obsahuje:

 • Segmentační analytický datový a procesní model


 • Analýzu a reporting chování zákazníků při volání


 • Analýzu zákazníků a produktů a reporting

Segmentační analytický datový a procesní model bere v úvahu fakturační vzorce, hodnocení rizik, věrnost, ziskovost, dobu trvání zákaznického vztahu, atd. Segmenty navržené tímto modelem přesahují demografickou segmentaci a zahrnují určení ziskovosti i predikce budoucí ziskovosti.

Business výstupy
 • Definované segmenty zákazníků, které se dále využívají pro:

  • Veškerou cílenou komunikaci pro udržení výnosů, loajality a retence zákazníků


  • Vývoj produktů

 • Profily segmentů s detailním popisem jeho obsahu a pravidel pro vytvoření segmentu


 • SAS® TIS nabízí tyto typy segmentace:

  • Segmentace podle hodnoty a rizika - celkové výnosy od zákazníka, ARPU, výnosy z vybraného produktu(ů)


  • Segmentace podle chování - chování zákazníků s účtem a bez účtu, způsob používání sítě a služeb, rozdělení zákazníků podle charakteristik chování, např. doba trvání hovoru, čas hovoru, destinace a kombinace


  • Segmentace podle produktů - na základě používaných produktů


  • Demografická a psychografická segmentace - životní styl, rozdělení zákazníků podle demografických (např. věk, příjem, atd.) a psychografických (zájmy - technicky založení, mladí profesionálové, důchodci, sportovci, atd.)


  • Geografická segmentace - rozdělení zákazníků podle lokality, kde se nacházejí

 • Přehled marketingových akcí pro procesy řízení BTL kampaní
Úplná inteligence pro telekomunikace

SAS® Segmentace zákazníků pro telekomunikace je jen jednou z komponent SAS řešení pro telekomunikace - SAS® Telecommunications Intelligence Solutions - sady softwaru a služeb, které jsou kombinací oceněných analytických nástrojů a technologie datových skladů a 30 let zkušeností s tímto segmentem trhu. Díky vyzkoušeným předpřipraveným postupům, technikám a modelů je implementace SAS® Telecommunications Intelligence Solutions urychlená, stejně jako návratnost vložených investic telekomunikační organizace, která se nepočítá na roky ale měsíce.

SAS® Customer Retention For Telecommunications - Retence Zákazníků Pro Telekomunikace

V konkurenčním prostředí telekomunikačního odvětví zůstává churn zákazníků palčivým - a drahým - problémem. Globální konkurence zvýšila náklady na získání nových zákazníků a díky tomu je zcela nezbytné určit, kteří zákazníci pravděpodobně ke konkurenci přejdou a které zákazníky byste rádi udrželi, abyste mohli udělat nezbytné kroky a zamezit jim v odchodu ke konkurenci.

Predikce odchodu zákazníků ke konkurenci a následně vytvoření nákladově efektivních strategií k jeho omezení jsou pro většinu telekomunikačních společností extrémně náročné úkoly. Takové projekty vyžadují organizaci a analýzu obrovských objemů dat, která jsou často obtížně přístupná a konsolidovatelná. Řada telekomunikačních společností prostě postrádá schopnost podporovat složité "dolování" dat a analytické úkoly, které jsou pro zamezení churnu nezbytné.

SAS® Retence zákazníků pro telekomunikace poskytuje modely, které jsou připraveny pro okamžité používání a datovou architekturu specifickou pro telekomunikace, která umožní vaší organizaci rychle získat lepší pochopení proměnných faktorů, které churn zákazníků ovlivňují a umožňuje vám určit nejen kteří zákazníci pravděpodobně odejdou, ale i důvody proč.

SAS® Retence zákazníků pro telekomunikace má předpřipravené modely analytických dat a procesů, čímž dochází k rychlejší implementaci a i návratnosti vložených investic - ROI.

Business výstupy
 • Vybrané klíčové ukazatele výkonnosti (KPI):

  • Poměr retence


  • Poměr spokojenosti


  • LTV


  • SAC/LTV faktor

 • Přesný reporting o tom, který zákazník od vaší společnosti odchází


 • Detaily o hlavních faktorech ovlivňující rozhodnutí odejít


 • Přesná data specifická pro dané odvětví pro predikci zákazníků, kteří pravděpodobně odejdou v blízké budoucnosti


 • Podpora pro rozhodování o zacílení retenčních kampaní


 • Přehled marketingových akcí pro procesy řízení BTL kampaní
Úplná inteligence pro telekomunikace

SAS® Retence zákazníků pro telekomunikace je jen jednou z komponent SAS řešení pro telekomunikace - SAS® Telecommunications Intelligence Solutions - sady softwaru a služeb, které jsou kombinací oceněných analytických nástrojů a technologie datových skladů a 30 let zkušeností s tímto segmentem trhu. Díky vyzkoušeným předpřipraveným postupům, technikám a modelů je implementace SAS® Telecommunications Intelligence Solutions urychlená, stejně jako návratnost vložených investic telekomunikační organizace, která se nepočítána roky ale měsíce.