Produkty a řešení / SAS® CUSTOMER SEGMENTATION and RETENTION SOLUTIONS

Segmentace a retence zákazníků

Dobrá znalost zákazníků, jejich potřeb a požadavků, profilace a členění podle shodných nebo podobných ukazatelů, jsou základním kamenem kvalitní práce se zákaznickou bází.

SAS® Customer Segmentation - segmentace zákazníků

Základním předpokladem porozumění zákazníkům je jejich segmentace, rozdělní podle stejných, podobných znaků, chování a s tím spojené možné ziskovosti. Dnes, více než jindy, je porozumění potřebám a chování zákazníků klíčovým úspěchem v konkurenčním boji, zvláště když se vytrácí loajality zákazníků, zvyšuje jejich fluktuace a to vše má vliv na stále klesající marže.

Implementace efektivní strategie segmentace trhu a zákazníků je důležitým úkolem pro mnoho společností, které často mají problémy plně a efektivně využít enormní množství nashromážděných klientských dat.

Řada společností rovněž postrádá možnost sledovat změny v segmentaci zákazníků, například změny životní úrovně nebo celkové nákupní zvyky, a tím přichází i o možnosti využít těchto změn k úspěšnému vedení svých dlouhodobých marketingových aktivit.

Bez kvalitní, ověřitelné segmentace zákazníků, která je dělána s patřičnou důležitostí, nemá management společnosti k dispozici informace, které potřebuje k ohodnocení a vytvoření strategií k zlepšení profitability klientů a k efektivnějším marketingovým kampaním.

Lepší marketing díky přesné segmentaci

SAS® Customer Segmentation využívá jedinečné síly a hloubky SAS analytiky, aby pomohl marketingovým pracovníkům vytvořit přesnější, správnější segmenty zákazníků a predikovat jejich chování. To pak zpětně poskytne společnosti znalosti potřebné k vytvoření cílenější nabídek, produktů, komunikace a balíků služeb.

Toto řešení definuje a kategorizuje zákazníky podle jejich podobných charakteristik do rozdílných skupin:

 • "řiditelné", ovlivnitelné skupiny vhodné pro cílené aktivity, jako například marketingové kampaně.


 • Určuje důležité atributy, potřeby a přání jednotlivých skupin zákazníků.


 • Porovnává typické znaky rozdílných segmentů k určení aktivit specifických právě pro daný segment zákazníků.


 • Nastavuje efektivní, měřitelné cíle pro každý segment.

SAS® Customer Segmentation používá dostupná demografická, geografická, subjektivní a behaviorální data a vytváří z nich velice přesné segmenty. Společnost tak může rozdělovat své zákazníky podle mnoha proměnných specifických pro danou oblast, včetně současné a budoucí profitability.

Podívejte se na naše předpřipravená řešení segmentace zákazníků:

SAS® Customer Retention Solutions - retence zákazníků

Bez zákazníků by neexistoval žádný obchod, ani většina firem. To se zdá být naprostou samozřejmostí, ale jak všichni pracovníci marketingu ví, je udržení zákazníka komplikovaný úkol.

Světová konkurence je krutá. Ceny klesají. Firmy musí hledat stále lepší a lepší stimuly jak zaujmout zákazníka. Konkurenční boj s sebou nese i pokles loajality a zvyšování nákladů firem na akvizice zákazníků, kteří jen čekají na lepší, momentálně výhodnější nabídku.

Dnes je životně důležité, aby se společnosti zaměřily na snížení fluktuace svých zákazníků. K tomu potřebujete způsob, jak určit, kteří zákazníci mají tendenci odejít a které z nich stojí za to si udržet, takže budete moci vytvořit vhodné a cílené marketingové strategie, které je přesvědčí, aby zůstali.

SAS řešení na udržení zákazníků je šité na míru individuálním potřebám dané společnosti a umožňuje rychlé pochopení a porozumění faktorů, které ovlivňují odchod zákazníků. Tím pádem může určit nejen to, kteří zákazníci možná odejdou, ale také proč.

Naše řešení je kombinací oceněného řešení datových skladů a analytik, konzultačních služeb a architektury specifické pro dané odvětví a nabízí:

 • Precizní reporting zákazníků, kteří odcházejí od vaší společnosti.


 • Podrobný pohled na hlavní faktory, které ovlivnily jejich rozhodnutí odejít.


 • Branžově precizní predikce, kteří zákazníci mají tendence v budoucnu odejít.


 • Aktivnější, podle daných pravidel prováděné analýzy chování stálých zákazníků.


 • Přesný výstražný systém pro včasné varování.


 • Flexibilní a škálovatelnou technologii, která poroste spolu s růstem vaší společnosti.


 • Snadnou integraci s dalšími řešeními, jako například automatizací marketingu nebo systémy řízení výkonnosti (Performance Management Systems).

Podívejte se na naše předpřipravená řešení retence, udržení zákazníků: