Produkty a řešení / SAS® Risk Dimensions

Řešení aspektů rizik

Data management, analýza a reporting rizik – to vše v jediném kompletním prostředí pro řízení rizik. SAS® Risk Dimensions uživatelům umožňuje řídit rizika v celé organizaci a poskytuje jim otevřené, flexibilní a rozšiřitelné prostředí pro:

 • Data Management – zpřístupňuje a konsoliduje poziční a marketingová data z celého světa.


 • Analýzu rizik – analyzuje a prozkoumává vaše data pro výpočet míry rizika.


 • Reporting rizik – efektivně sděluje míry rizika.

SAS® Risk Dimensions řešení je určené pro řízení celofiremního rizika, které analyzujeme jako souhrn:

 • Míry tržního rizika, která měří riziko poklesu hodnoty v důsledku běžných výkyvů na finančních trzích


 • Míry úvěrového rizika, která měří riziko poklesu hodnoty v důsledku změn ratingu úvěru nebo je důsledkem nedodržení obchodních podmínek jednou ze zúčastněních stran.

Využívání efektivních nástrojů pro řízení rizika snižuje pravděpodobnost utrpění ztráty jak v důsledku chyby v interních kontrolních systémech, tak chyby způsobené lidským faktorem. Odpovědný přístup k této oblasti však s sebou přináší i další „přidané“ hodnoty:

 • Kvalitnější měření výkonnosti


 • Optimalizaci přidělení a využití investic


 • Optimalizaci produktového mixu


 • Snížení nákladů na individuální transakce


 • Přesnější kalkulaci cen produktů, služeb


 • A v neposlední řadě – maximalizuje zisk

Univerzální přístup k datům ... kvalitnější Data Management

SAS® Risk Dimensions obsahuje vysoce hodnocené schopnosti SAS datových skladů umožňující využít pozičních a obchodních dat z řady různorodých operací. Administrátorům dává nástroje k efektivnímu vytváření, správě a integraci globálního „skladu rizik“. Tento datový sklad rizik je centralizované úložiště dat, které konsoliduje a organizuje velký objem finančních dat (bez ohledu na geografické lokality, hardware platformy, systém nebo původ) a umožňuje vedoucím pracovníkům hodnotit několikanásobné aspekty rizik a také jejich celkovou rizikovost vzhledem k organizaci.

Úplná sada technik pro analýzu tržních a kreditních rizik ... poskytuje nový celkový pohled

SAS® Risk Dimensions nabízí úplnou sadu moderních technik pro analýzu tržních, kreditních a operativních rizik a poskytuje prakticky neomezené pohledy na všechna rizika.

Risk manažeři mohou dle potřeby třídit nebo slučovat analytické výsledky. Příčné členění proměnných umožňuje reporting míry rizika v úrovních definovaných uživatelem, např. podle lokality, firem, regionů, divizí, podle portfolia, typu pojištění, a dalších. Příčné členění umožňuje získat kompletní obrázek o vašem postavení a možných rizikových oblastí, protože můžete prohledávat data všemi potřebnými směry. Například pokud zjistíte vyšší vystavení se riziku v nějakém konkrétním regionu, můžete procházet všechna data, abyste určili který obchodník, portfolio nebo prostředek je zdrojem rizika.

Silné a jedinečné modelovací nástroje ... pro ještě důvěryhodnější měření rizik

SAS®Risk Dimensions má mocnou komponentu pro modelování, která umožňuje specifikovat jedinečné modely pro rizikové faktory a přizpůsobit tyto modely vašim datům. Vedle běžných modelů jako jsou Geometric Brownian Motion, Cox-Ingersoll-Ross, GARCH a další, mohou uživatelé specifikovat své vlastní modely. Ty mohou být použity v technikách měření založených na technice Monte Carlo jako jsou například Value-at-Risk a Potential Exposure. Výsledky měření rizik jsou pak důvěryhodnější než ty, které jsou tvořeny na základě běžných odhadů.

Flexibilní reportovací schopnost ... konec informačního přetížení

SAS®Risk Dimensions transformuje obrovské množství dat generovaných vaší organizací na akceschopné informace, takže manažeři společnosti mohou pružně reagovat na tržní změny, rychle určit nové strategické cíle a odhalit zdroje potenciálních problémů ještě pře tím, než nastanou. Využitím oceněných nástrojů SAS pro reporting: information systems (EIS); online analytical processing (OLAP) a interaktivní, multidimenzionální vizualizace dat, získáte flexibilitu pohledu na informace. Na jakékoliv úrovni seskupení informací nebo jejich rozdělení a jakoukoliv dimenzi, pro kterou jsou výsledky generovány. Používají se 3-D vizualizační nástroje k identifikaci outliers.

Předávání informací uživatelům

Úspěch řízení rizik netkví jen v získávání kvalitních dat, ale i v schopnosti prezentovat získané informace a strategické cíle společnosti jednotlivcům. SAS řešení podporuje různé varianty komunikačních metod, které mohou být ušity na míru potřebám každého zaměstnance. SAS řešení může dodávat informace přes Executive Dashboard, Web, bezdrátové zařízení nebo jako tištěné zprávy.

Chcete další informace k řízení rizik?