Produkty a řešení / SAS® Interaction Management

Interaktívní řízení

Slyšeli jsem již mnohokrát, že dnešní digitální svět a ekonomické změny radikálně změnily způsob podnikání a řízení a hlavně to, jak zákazník vnímá vaší organizaci, firmu. Zákazník dnes nehodnotí jen zboží a nabízené služby, ale také to jak rychle a snadno plníte jeho potřeby a požadavky a vyžaduje, aby se s ním zacházelo, jako by byl jediným vaším zákazníkem.

K tomu ještě přidejte, vedle ven směřujících materiálů - jako je direct mailing nebo katalogy, koordinaci a řízení odchozí a příchozí komunikace, založené na různých marketingových akcích a chování zákazníků. To znamená sledovat a reagovat na zákazníky všemi možnými prostředky, včetně call center přesvědčivým prodejem, marketingovými kampaněmi či Webem a vždy poskytovat stejnou úroveň bez ohledu na druh komunikačního kanálu. Reakce směrem k zákazníkovi musí mít osobní přístup a musí být v vedena v ten správný čas, jen tak lze zvýšit prodej a znovu získat váhající zákazníky. Je potřeba rozšířit systém na řízení vztahů se zákazníky (CRM) aby se mohly zákazníkům nabídnou služby, které očekávají dříve, než je nabídne někdo jiný.

SAS® Interaction Management je řešení nové generace. Několika zdroji sleduje chování zákazníků, rozpoznává příležitosti a pomáhá získávat jednotlivé zákazníky v reálném čase. Nyní se můžete kdykoliv podívat na chování zákazníka během určitého časového období a okamžitě reagovat na změny v chování, které tím budou mít s větší pravděpodobností ten správný dopad.

S řešením SAS® Interaction Management můžete

  • Ušít reakci včas a na míru: SAS® Interaction Management vytváří a dynamicky udržuje bohaté profily všech zákazníků a zpracovány jsou dokonce i nové transakce. To znamená, že zákazníci dostávají relevantní informace právě v době, kdy je mohou nejvíce ovlivnit.


  • Dostat včasné upozornění na novou příležitost: kombinací sledování zákazníka v reálném čase a analýzou historie posílá SAS® Interaction Management včasné upozornění spouštěcímu mechanizmu, který může předvídat chování zákazníka. Výsledek? Možnost zakročit proaktivně a poslat nový produkt nebo včasnou komunikací s klientem zabránit jeho odchodu.


  • Nastavit jedinečná kritéria pro spouštěcí mechanizmus, založená na čase, události a chování: sleduje vzory chování v čase, transakce nebo uplynulou dobu - vše z jediného kontrolního bodu. SAS® Interaction Management může najít abnormální aktivity, odlišné od vzorů a okamžitě spustit příslušnou marketingovou protiakci.


  • Personifikované jednání, dialog: zachycuje a hodnotí individuální vzory chování, jak v minulosti tak v současnosti. Místo toho aby se hromadně posílala stejná hromadná "korespondence" nebo se tvořila stejná obchodní pravidla pro velký segment klientů, lze se na každého jednotlivce dívat individuálně, jako na unikátní "segment" a podle toho se ním také jednat a posílat mu relevantní "zprávy", kdykoliv k tomu nastavený indikátor dá pokyn.


  • Dodat systému front-office inteligenci. Maximalizovat návratnost investic do CRM - kombinací s nejširší sadou dostupných analytických technik: společná filtrace, prediktivní modelování, obchodní pravidla, rozhodnutí založená na nařízeních státní správy, atd. Se SAS® Interaction Management řešením můžete z jednoho prostředí, které se velikostí přizpůsobí vašemu růstu, řídit reakce a komunikace s klienty přes několik úrovní a kanálů.

SAS® řešení pomáhají redukovat ztráty klientů až do výše 2/3 a zároveň o 50% zvyšují cross-selling. Zlepšuje efektivitu strategii retence a programy loajality. Rychlý start cross- a up-sell programů a strategie změn. Snížení nákladů díky programům na optimalizaci kanálů a produktů. SAS® Interaction Management koordinuje více metodik na podporu rozhodování a personalizaci, aby byla zajištěna maximální odezva na každou akci směrem k zákazníkovi.