Produkty a řešení / SAS® Credit Scoring

Úvěrové, kreditní bodování

Žádná organizace, která spoléhá na přesné, pravidelné platby od svých zákazníků ví, že každému zákaznickému účtu je vlastní určité úvěrové riziko. Řídit toto riziko je choulostivý, na přesné vyvážení náročný úkol – předpoklad vysokého rizika vede k nedobytným pohledávkám, příliš nízká míra rizika představuje ztráty příležitostí pro nárůst výnosů. Úspěch tedy závisí na maximalizaci příjmů od zákazníků a snížení dopadů neprovedených plateb a nedobytných dluhů na celkové výsledky organizace.

K dosažení vyváženého vztahu je nutné implementovat systém na hodnocení kredibility stávajících a potenciálních zákazníků. Takovéto systémy na úvěrové, kreditní bodování (credit scoring) jsou cenné nejen pro omezení nedobytných pohledávek, ale rovněž k určení možných příležitostí pro křížový prodej nebo alternativních metod plateb, které by snížily riziko a zároveň udržely příjmy od určitého zákazníka na předpokládané výši.

Mnoho organizací a podniků postrádá celopodnikový přístup k datům, která jsou nutná pro přesný credit scoring, a tak využívají externí služby na modelování a zjišťování kredibility. Tyto služby ale mohou příliš pomalu přijímat a reagovat na stále se měnící trh a tak jen stěží mohou poskytnout skutečnou konkurenční výhodu.

SAS® Credit Scoring je řešením vytvořeným tak, aby pomáhalo přesněji vytvářet a sledovat ukazatele hodnoty kredibility přímo v dané organizaci. Tím pádem se snižuje obchodní riziko, maximalizuje se výnos a rovněž se zlepšuje i úroveň služeb pro zákazníky organizace.

Naše řešení na úvěrové, kreditní bodování je kombinací špičkové, oceněné analytiky a data warehousing, konzultačních služeb a architektury dat specifické právě pro tento segment trhu a umožňuje:

  • Udržovat a stále zlepšovat procesy pro scoring process přímo ve vaší organizaci.


  • Dělat rychlejší, levnější, flexibilnější hodnocení, posouzení kredibility.


  • Upravovat procesy hodnocení a rychle reagovat na měnící se potřeby.


  • Minimalizovat kreditní rizika a maximalizovat ziskovost.