Produkty a řešení / SAS® Marketing Automation

Automatizace Marketingu

Řízení komunikace se zákazníky, řízení kampaní

Být úspěšný dnes neznamená jen mít dobrý produkt a služby. Úspěšný marketing dnes vyžaduje preciznější segmentaci a častější a důmyslnější komunikaci - vícestupňovou komunikaci používající více komunikačních kanálů, od rádia a televize až po direct maily, e-mail a Web.

Aby marketingoví pracovníci uspěli v tomto náročném prostředí, musí vymyslet komplexní, avšak pružnou komunikační strategii. Většinou jsou však limitovaní marketingovými postupy a procesy nebo technologiemi, které brání v jejich schopnostech zavést efektivní strategie a plnit stále náročnější cíle.

Omezené investice jsou rovněž vynakládány do rozvoje hlubšího pochopení, porozumění a řízení životního cyklu zákazníka a jeho profitability - postupu, který obsahuje komplexní pohled, sledování a měření výsledků spolu s vývojem efektivních prostředků, které by zlepšili další kampaň.

Ke skutečné maximalizaci profitability každého zákaznického vztahu potřebujete řešení pro automatizaci marketingu, které bude schopno podporovat celý váš marketingový tým a zlepší výkonnost a efektivitu na všech stupních marketingového procesu - od nastavení strategie, přes uskutečnění kampaně až po měření úspěšnosti a výsledků.

Snadnější komplexní marketing

SAS® Marketing Automation vám pomáhá zlepšit procento reakcí a výnosů z marketingových aktivit, protože vám umožňuje snadno řídit důmyslné, včasné, personalizované komunikační strategie. Toto řešení je speciálně vytvořeno tak, aby pokrylo potřeby klíčových členů marketingového procesu. Jedině SAS® Marketing Automation nabízí v jediném, jednoduše použivatelném řešení, komplexní správu dat, řízení kampaní a pokročilé zákaznické analýzy.

Se SAS® Marketing Automation můžete

  • Udržovat a integrovat pohled na zákazníka. SAS poskytuje celé organizaci jednotný pohled na zákazníky. Obsahuje informace ze všech zdrojů a kanálů a zajišťuje, že jsou tyto informace konzistentní, zabezpečené, správné a srozumitelné.


  • Řídit životní cyklus zákazníka. Segmentace zákazníků a možnosti profilace konsolidují podrobný pohled na zákazníka a tím umožňují vytvářet a monitorovat důležité prvky strategie.


  • Zlepšit efektivitu díky lepšímu zacílení, měření a analýzám. Pomocí technik pokročilé analytiky, jako je data mining, analýzy spotřebního koše, analýzy vztahů, predikce a optimalizace, tak jako použitím segmentace, profilace a analýzy chování pomáhá SAS® Marketing Automation porozumět dosavadnímu chování zákazníků a předvídat další možnosti a příležitost.


  • Řídit úplnou komunikační strategii. Díky intuitivnímu grafickému rozhraní a obsáhlé funkcionalitě řízení kampaní, lze za použití spolehlivé customer intelligence jednoduše šířit výsledky pokročilých analýz a řídit vícestupňovou komunikaci přes několik kanálů.


  • Porozumění výsledkům marketingových aktivit. SAS® Marketing Automation uživatelům umožňuje pochopit reakce a odezvy na kampaně, ať už tyto reakce obsahují přímou reakci nebo jen nepatrnou změnu v chování zákazníka. Reporty o efektivitě kampaní obsahují právě tyto analýzy reakcí spolu s očekávaným rozpočtem. Tím pádem poskytují úplný obraz finanční návratnosti každé jednotlivé marketingové iniciativy.


  • Poskytuje integrovanou podporu všem oddělením organizace. SAS® Marketing Automation plně podporuje aktivity klíčových účastníků marketingových kampaní, včetně business uživatelů, administrátorům databází, analytiků a IT.

Řiďte vaší IT infrastrukturu. SAS® Marketing Automation společnostem umožňuje využít své již existující IT infrastruktury. Je postaven na technologii, kterou lze distribuovat po celém podniku ve škálovatelné, mnoha vrstevné architektuře.

Kompletní řešení pro marketing

SAS® Marketing Automation, část souboru řešení SAS Customer Intelligence, lze rozšířit o další SAS řešení a tím docílit ještě širšího a výkonnějšího řešení pro marketing. Jedná se tato řešení:

  • SAS Marketing Optimization aplikuje propracované matematické techniky k optimalizaci ROI v marketingu, daných rozpočtových limitů, kapacit kanálů a dalších omezení.


  • SAS Interaction Management využívá pokročilé technologie ke sledování chování jednotlivých zákazníků. Řešení může v reálném čase určit odchylky od zaběhlých individuálních norem chování a spustit správně načasovanou protiakci.


  • SAS E-mail Marketing nabízí vše co je potřebné k plánování, vytváření, testování, provádění a sledování vašich e-mailových kampaní. Řešení umožňuje jednotlivě upravovat e-mailové zprávy a odesílat je zákazníkům, kteří s největší pravděpodobností zareagují.


SAS® dostal v roce 2005 pozitivní hodnocení od společnosti Gartner.