Produkty a řešení / SAS® cash flow management

Řešení pro řízení hotovostných toků, bankomaty

Trendem dnešních dní na českém, ale i mezinárodním finančním poli je - díky silnému konkurenčnímu boji o klienta - snaha o zefektivnění procesu a optimalizaci nákladu ve všech sférách. Jednou ze zajímavých oblastí, kde mohou banky nabídnout klientům komfortní servis a zároveň významně optimalizovat náklady, je správa hotovosti.

Správa hotovosti se proto dostává do centra pozornosti komerčních bank po celém světě. Řízení hotovosti byl vždy náročný a nákladný proces a současné tržní tlaky nutí bankéře ke změně přístupu. Obavy o bezpečnost, náklady na manipulaci, převoz hotovosti a pokračující zavádění vzdálených bankomatu vedou banky k přehodnocení dostupných možností ke zvýšení efektivity postupu, omezení nákladu a řízení rizik v rámci celého procesu distribuce hotovosti.

Efektivní rízení postupu a nákladu

SAS® ve spolupráci se svým partnerem společností Transoft se touto problematikou již mnoho let zabývá a díky zkušenostem z realizovaných projektu ve finančních institucích po celém světě může českým bankám nabídnout kvalitní řešení.

Pro efektivní řízení postupu a nákladu vyžadují banky detailní přehled o celém systému distribuce hotovosti. Systémy pro správu hotovosti to musí zohlednit. Musí zahrnovat poptávku klientů optimalizaci distribuce hotovosti a zároveň zajistit transparentní přehled o celém systému - to znamená trasu od držitelů karet u bankomatu až do centrální banky a externích zdrojů, jako jsou trezory poboček. Zdokonalené systémy pro podporu řízení hotovosti přinášejí užitek v několika klíčových oblastech, šetří náklady a zefektivňují postupy. Úspor je možné dosáhnou v:

  • toku peněz (úroky),
  • nákladech na transport (plánování),
  • nákladech na manipulaci (logistika),
  • dostupnosti.

Je třeba zdůraznit, že přínosy v oblasti snížení nákladu vždy zajišťuje pouze kombinace uvedených faktorů a klíčová je zde především optimalizace, spíše než plánování. Existuje pouze jediná optimální kombinace nákladů - a ta představuje pohyblivý cíl. Sledování pouze jednoho nebo dvou faktorů vede nevyhnutelně k nepřesnému nastavení systému. Takže zatímco generování papírových úspor je snadné, skutečná správa hotovosti musí analyzovat všechny náklady spojené s obsluhou zákazníků. Zpravidla je třeba optimalizovat veškeré části distribučního řetězce hotovosti, nejen bankomaty a pobočky. Okamžité úspory nákladu jsou hlavním důvodem pro zavedení systému správy hotovosti, jakým je například Transoft OptiCa$h postavené na bázi řešení od společnosti SAS Institute. OptiCa$h zajišťuje pomocí robustních, prověřených technologií a obchodních postupů skutečnou optimalizaci nákladů.

V zájmu zajištění precizního řízení hotovosti v celém dodavatelském řetězci - v bankomatech, pobočkách, u dopravců a v trezorech - je pro komerční banky důležitá volba řešení, které pojme všechny tyto distribuční body do jednoho integrovaného systému. Pouze tak je možné dosáhnout maximálně efektivních postupů a maximalizovat úsporu nákladů. SAS® a Transoft nabízí jeden produkt s řadou modulů, které lze doplňovat až v situaci, kdy je banka připravena na širší zviditelnění dodavatelského řetězce.

Hotovost vyžaduje precizní rešení

"Náklady na hotovost" dosahují v průměru 28 až 38 % celkových ročních nákladů na všechny bankomaty. Protože se jedná o významnou část celkových výdajů na provoz, je jasné, proč se komerční banky zpravidla nejdříve zaměří právě na bankomaty. Většina bank začíná s analýzou hotovosti na úrovni bankomatu a poté přesune pozornost na pobočky a centrály pro zpracování hotovosti. OptiCa$h zajišťuje podporu pro každodenní rozhodování a optimalizaci bankomatů a poboček. Software je vybaven podporou několika měn a různých jazyků. Modulární systém umožňuje vybudovat z této základní pozice řešení od bankomatu, až po centrálu. Ačkoli některým komerčním bankám zatím stačí jednoduchý odhad objemu potřebné hotovosti v bankomatu, skutečností zůstává, že tržní tlaky v oblasti hotovosti se posunuly za hranice jednoduchého plánování na této úrovni. Maximální výhody přináší plně integrované a automatizované řešení, schopné optimalizovat celý dodavatelský řetězec, kdekoli je to nutné. Banky po celém světě hledají nyní vhodné specializované partnery pro práci s hotovostí, protože citlivost této oblasti vyžaduje důkladnou Business Intelligence a znalosti překračující hranici "univerzálních" dodavatelů.

Transoft OptiCa$h

Řešení OptiCa$h se používá k plánování a optimalizaci hotovosti na více než 100 000 místech po celém světě. Po třinácti letech úspěchu na stále se měnícím trhu máme naprosto nedostižné zkušenosti a opakované úspěchy v řízení změn. Bez ohledu na to, v jaké části světa požadavek na řešení Cash Managementu vznikne, spolupráce se specializovaným partnerem je v této důležité, proměnlivé oblasti nejlepší cesta k úspěchu.

Neřešte sami to, co už jiní vyřešili za vás a mají s tím prokazatelné zkušenosti a řadu úspěšných implementací na svém kontě. Rychlá návratnost investic, spokojení klienti a v neposlední řadě vaši zaměstnanci dokáží, že jste vsadili na tu správnou kartu - na řešení pro správu hotovosti, které vám nabízí SAS s partnerem Tansoft.