Produkty a řešení / SAS® Activity Based Management

SAS® se stal největším světovým dodavatelem řešení pro activity based management (ABM) (řízení založené na činnostech) koupí společnosti ABC Technologies. Řešení Oros ABM activity-based costing (ABC) (kalkulace nákladů založená na činnostech) software byl více jak deset let jedničkou na trhu. Integrací s novou generací ABM řešením - SAS®Activity-Based Management pokračuje v tomto trendu i nadále a má nejširší základnu uživatelů ABM na světě.

Dnes je jak activity based costing tak management obecně uznáván a dobře přijímán, protože poskytuje kompletnější obrázek výnosů a nákladů spojených s činností organizace než tradiční provozní účetnictví. Pokud chceme porozumět skutečné ziskovosti produktu, klienta nebo hodnotě celého cyklu obchodního života zákazníka nutně potřebujeme ABM.

Tradiční řešení ABM zaměřené především na modelování, nenabízí integrované možnosti v řízení dat, reportingu a analytice. SAS® jako jediný nabízí ABM s end-to-end řešením, které na jedné platformě obsahuje integrované řízení data, business modelování, reporting a analytiku.

SAS® Activity-Based Management organizaci umožňuje maximalizovat profit, zvládnout náklady, zlepšit provozní efektivitu a přesně predikovat budoucí náklady a požadavky na zdroje.

Se SAS® Activity-Based Managementem můžete:

 • Určit nejvíce a nejméně ziskové zákazníky, produkty a kanály.


 • Definovat skutečné největší a nejmenší "přispěvatele" k finanční výkonnosti.


 • Přesně predikovat náklady, profit a požadované zdroje související se změnou objemu produkce, náklady na organizační strukturu a zdroje.


 • Snadno identifikovat klíčové příčiny slabé finanční výkonnosti.


 • Sledovat náklady na jednotlivé aktivity a pracovní postupy.


 • Poskytovat oddělením, jejich služeb využívá více středisek organizace (například IT oddělení) jasné propočty interních nákladů na uživatele-zákazníka, takže lze lépe a přesněji naplánovat rozpočet a rozložení zdrojů.


 • Dodat vedení společnosti cost intelligence k dosažení zlepšení.

SAS® Activity-Based Management je nejkompletnější end-to-end řešení na současném trhu. Umožňuje organizaci získat výhodu na konkurencí transformací účetních a provozních dat na smysluplnou finanční inteligenci. SAS® Activity-Based Management nabízí:

 • Robustní rozhraní, které rychle a snadno dodá finanční inteligenci managemntu a řídícím pracovníkům společnosti.


 • Výkonné analytické a reportovací nástroje pro důkladné zkoumání ABM výdajových/nákladových modelů.


 • Flexibilní, otevřené business modelování, které obsahuje bohatou sadu modelovacích vlastností a vysoce škálovatelnou modelovací architekturu.


 • Nejkompletnější možnosti datového skladu, přes Data Integration.


 • Špičkovou oborovou znalost, díky svým zdrojům, vedoucímu postavení na ABM trhu, zkušenostmi z řady implementací, podpory a školících dovednostech, SAS® nabízí zákazníkům to nejlepší v daném oboru.