Úspěchy zákazníků /

SAS Institute ČR, s.r.o.
Na Pankráci 1685/17-19,
140 21 Praha 4,
Tel. +420 261 176 310
FAX +120 261 176 313
www.sas.com/cz

Úspěchy zákazníků

Verze pro tiskVerze pro tisk

Úspěchy zákazníků

 

T-Mobile

Od léčby k prevenci

Bankovní sektor již dlouhou dobu používá řešení hodnotící, jak je který klient rizikový z hlediska nesplácení úvěru. Podle toho mu pak banka nastaví velikost úvěru i úroky. Protože se systémy pro analýzu kreditních rizik v praxi osvědčily, objevují se jako houby po dešti i mimo bankovní sektor. Řešení nově využívá i společnost T-Mobile, která tak chce snížit pohledávky po splatnosti ve výši 1,6 miliardy korun.

Řešení

SAS® Credit Scoring pro hodnocení rizikovosti a bonity zákazníka.

Přínosy

Hodnocení a následné řízení rizik spojených s vývojem obchodních vztahů v oblasti individuálních a firemních zákazníků.

Stručný obsah studie

Studie popisuje problém řízení rizik a jeho řešení pomocí SAS systému, jaké má toto řešení pro společnost přínosy - a to nejen při analýze rizik.

Oddělení Finance Operations ve společnosti T-Mobile je součástí finanční divize a historicky se zabývalo především inkasem pohledávek. V poslední době se však stále více věnují analýze kreditních rizik a hodnocení bonity zákazníka. Tedy, od léčení přechází postupně k prevenci.

Pavel Vlasaný 

Pavel Vlasaný
Head of Credit Risk and Collections, T-Mobile Czech Republic, a.s.

"Aktuálně evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 1,6 miliardy Kč. Pomocí hodnocení kreditního rizika chceme určit riziko u jednotlivého zákazníka tak, aby bezrizikový klient nemusel ve svých cenách platit za nesolventní zákazníky," přibližuje Pavel Vlasaný, Head of Credit Risk and Collections ve společnosti T-Mobile.

"Služby u paušálních zákazníků fakturujeme zpětně a mnohdy také poskytujeme dotovaný telefon. De facto tak dochází k úvěrování zákazníka. V porovnání s bankovním sektorem však zde jsou jisté odlišnosti. Na rozdíl od bank je u telekomunikačních operátorů možnost hodnotit bonitu omezená. Nejsou získávány údaje o příjmech zákazníka ani není vyžadováno ručení."

Při řešení tohoto problému se český T-Mobile inspiroval u sesterského operátora z Velké Británie. Tamní trh je mnohem rozvinutější a zkušenosti s hodnocením kreditních rizik obrovské. "Věděli jsme, že máme k dispozici velké množství dat o našich zákaznících. Naše úvodní analýzy ukázaly, že určité chování může být indikátorem rizika vzniku dlužníka. Neměli jsme ale zkušenosti s využitím exaktních statistických metod a rozhodli jsme se proto zadat úkol externímu partnerovi," upřesňuje Vlasaný.

Na základě historických dat požadoval T-Mobile sestavení modelu, který bude predikovat pravděpodobnost vzniku pohledávky po splatnosti u konkrétního zákazníka.

Software pro vývoj prediktivních modelů společnosti SAS Institute byl již v české pobočce T-Mobile v provozu. Po přípravě dat na straně mobilního operátora tak mohlo modelování začít.

Konzultanty SAS před zahájením projektu T-Mobile záměrně nezasvětil do výsledků předběžných analýz, aby nebylo modelování ovlivněno. Realizaci urychlil a usnadnil funkční a stabilní analytický datový sklad navržený pro podporu obdobných projektů. Vývoj modelu zahrnoval analýzu několika set proměnných. Z nich byla vybrána desítka nejvýznamnějších, které nebyly vzájemně korelovány a z nichž každá odděleně přispívala ke zvýšení úspěšnosti modelů: "Získali jsme celkem šest modelů v závislosti na délce dostupné zákazníkovy historie a segmentu, do kterého je zařazen. Výsledná hodnota pravděpodobnosti neplacení je ukládána v datovém skladu stejně jako hodnota odpovídajícího risk skóre. Ta je přenášena do dalších interních systémů například pro nastavení vymáhacího procesu," potvrzuje Vlasaný.

Podle Vlasaného by se projekt měl zaplatit velmi brzy: "Očekáváme, že náklady se vrátí přibližně do jednoho roku především díky uvolnění pravidel pro zákazníky s nízkým rizikem, kteří tak budou moci využívat služeb ve větší míře než doposud. Úspory samozřejmě očekáváme také ve snížení objemu nedobytných pohledávek."

Vlasaný předpokládá pravidelnou validaci a aktualizaci modelu na základě nových zákaznických dat: "Klademe si za cíl úvěrovat klienty zodpovědně, jak předpokládá nově připravovaná direktiva Evropské Unie v oblasti spotřebních úvěrů. Nechceme zákazníky dostat do tíživé finanční situace. Hodnocení bonity zákazníků je předpokladem úspěchu."

Vedle řešení pro T-Mobile v oblasti telekomunikací jsou na technologiích SAS postaveny analýzy kreditních rizik ve většině významných českých bank, například v České spořitelně, Komerční bance nebo GE Money Bank a samozřejmě v řadě institucí po celém světě.

Credit scoring zahrnuje hodnocení a následné řízení rizik spojených s vývojem obchodních vztahů jak v oblasti individuálních tak v oblasti firemních zákazníků.

Credit scoring má dlouholetou tradici především v bankovnictví, kde je základem procesu schvalování úvěrových žádostí. Ještě delší historii mají modely pro jiné typy rizik v pojišťovnictví. Zde se jedná o riziko, že klient bude uplatňovat nárok na vyplacení určité částky, přičemž komplexnost situace specifikuje existence mnoha druhů pojištění na život, auto, zdraví, živelné pohromy a podobně.

V posledních letech se statistické modely rizika začínají využívat také u telekomunikačních společností a dodavatelů energií (plyn, elektřina). Zde je typ rizika podobný riziku v bankovnictví a odráží pravděpodobnost, že zákazník za odebranou službu nezaplatí.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

T-Mobile (CZ)

Výzva:
Hodnocení a následné řízení rizik spojených s vývojem obchodních vztahů v oblasti individuálních a firemních zákazníků.
Řešení:
SAS® Credit Scoring pro hodnocení rizikovosti a bonity zákazníka.
Produkt(y):
SAS® Credit Scoring

Věděli jsme, že máme k dispozici velké množství dat o našich zákaznících. Naše úvodní analýzy ukázaly, že určité chování může být indikátorem rizika vzniku dlužníka. Neměli jsme ale zkušenosti s využitím exaktních statistických metod a rozhodli jsme se proto zadat úkol externímu partnerovi.

Pavel Vlasaný

Head of Credit Risk and Collections, T-Mobile Czech Republic, a.s.


Očekáváme, že náklady se vrátí přibližně do jednoho roku především díky uvolnění pravidel pro zákazníky s nízkým rizikem, kteří tak budou moci využívat služeb ve větší míře než doposud. Úspory samozřejmě očekáváme také ve snížení objemu nedobytných pohledávek

Pavel Vlasaný

Head of Credit Risk and Collections, T-Mobile Czech Republic, a.s.

Čtěte více: